Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pieraksti"‎ > ‎

Neapstiprināta pieraksta automātiskas dzēšanas iestatīšana

Funkcionalitāte ļauj definēt pieraksta tipus, kuru (noteiktā laika periodā) neapstiprinātās rezervācijas tiek automātiski izdzēstas:
  1. veido pierakstu ar noteikto tipu, 
  2. ja noteiktā laika posmā pēc pieraksta izveides netiek pievienota speciālā atzīme (kas definēta šī tipa rezervācijas apstiprināšanai), pieraksts tiek automātiski izdzēsts.
Sadaļā Sistēmas konfigurācija > Pierakstu konfigurācija > Pierakstu rezervāciju iestatījumi:
- izvēlas rezervāciju pierakstu tipus (pierakstu tipus, kuru laikus varēs rezervēt. Ja rezervācija netiks apstiprināta, pieraksts tiks automātiski dzēsts);
- izvēlas pierakstu speciālas atzīmes rezervācijas apstiprināšanai (pievienojot pierakstam norādīto spec. atzīmi, tas netiks automātiski dzēsts);
- norāda rezervācijas dzīves ilgumu, stundās (ja izveidotā rezervācija norādītajā laikā netiek apstiprināta, pieraksts tiek automātiski dzēsts).

Sadaļā Datu apmaiņa > Datu apmaiņa ar DC > Kronu konfigurācija iestata automātiskā procesa biežumu rezervāciju atcelšanai. 


Comments