Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pieraksti"‎ > ‎

5. Kvotas jeb pieraksts uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem

Veicot pacientu pierakstu ir iespēja uzreiz atzīmēt, ja pacientam tiks nodrošināts valsts apmaksāts pakalpojums. Lai aktivizēt šo opciju ir jākonfigurē pierakstu iestatījumus sadaļā Sistēmas konfigurācija -> Pierakstu konfigurācija -> Iestatījumi -> Grupas.
Sadaļā "Grupas" ir jānorāda tas lietotāju grupas, kurām ir jāparādās sadaļa "Kvotas". Iestatījumus saglabājam, spiežot pogu "Saglabāt". Pēc tam spiežot sadaļu "Izvēlēties ārstu", atvērsies ārstu saraksts. Ja jūsu iestāde ir ar vairākām filiālēm, tad meklēšanas laukā ir jāizvēlas filiāle, kurā strādā ārsts, kam ir piešķirtas kvotas un jāspiež poga "Filtrēt datus". Pēc filiāles izvēles sarakstā izvēlēsimies attiecīgu ārstu. 

Spiežot uz izvēlēto ārstu, atvērsies logs ar šī ārsta darba kalendāru. Loga kreisajā pusē, sānu izvēlnē spiežam uz sadaļu "Kvotas".
Izvēloties sadaļu "Kvotas", atvērsies logs "Ārsta kvotas", kurā var pievienot jaunas kvotas, labot vai dzēst atzīmētās, konfigurējot kvotu kopskaitu, skaitu dienai un kvotu summas apmēru mēnesī.
Ja vēlaties pievienot jaunu kvotu mēnesim, spiediet pogu „Pievienot kvotu” un jaunā logā izvēloties gadu, tā mēnesi, ievadot kopējo mēneša kvotas stundu skaitu, kā arī maksimālo skaitu vienā dienā, kā arī maksimālo summu mēnesī (šī vienība tiek izmantota tikai informatīviem mērķiem) un spiežot uz pogas „Saglabāt kvotu”, jaunā kvota izvēlētajam mēnesim tiks izveidota un rādīsies kopējā kvotu sarakstā. 
Jūs varat labot kvotu skaitu, maksimālo stundu (kvotu) skaitu dienā, kā arī maksimālo summu ko var apmaksāt ar kvotām mēnesī. Pēc labojumu veikšanas Jūs varat spiest pogu „Saglabāt izmaiņas”.
Ja vēlaties dzēst iepriekš izveidoto kvotas ierakstu kādam mēnesim, iezīmējiet to (vienu vai vairākus) un spiediet pogu „Dzēst iezemētās kvotas”. Pēc apstiprinājuma, izvēlētie ieraksti tiks dzēsti.
Tagad veicot pacientu pierakstu pie ārsta uz konsultāciju un atzīmējot kvotas, sistēma automātiski aprēķinās atlikušo kvotu daudzumu saskaņā ar iestādes konfigurētiem iestatījumiem.
Lai pabeigtu pierakstu, jānospiež poga "Saglabāt".

Comments