Sākums‎ > ‎Sadaļa "Pieraksti"‎ > ‎

1. Pierakstu konfigurācija

SmartMedical Pierakstu konfigurācija


Pierakstu iestatīšanu veic sadaļā Sistēmas konfigurācija > Pierakstu konfigurācija

Pierakstus var izveidot tikai speciālistiem, kuri SmartMedical ir reģistrēti kā sistēmas lietotājs. Ja nepieciešams izveidot pierakstu grafiku ārstam, kam tāds nav bijis, jāpārliecinās, ka šis ārsts ir reģistrēts kā sistēmas lietotājs. Ja nav, jāpiereģistrē ārstu kā jaunu lietotāju. Ja ārsts pieņem vairākās specialitātēs un jāizveido pierakstu grafiki pieņemšanai katrā no specialitātēm, šim ārstam izveido vairākus sistēmas lietotājus. Ja pieraksts nenotiek pie konkrēta ārsta, bet uz kādu konkrētu procedūru/nodarbību, izveido jaunu lietotāju, kuru nosauc atbilstoši. Šādā gadījumā vārda un uzvārda vietā liek attiecīgās procedūras/nodarbības nosaukumu. Skatīt sadaļu: Jauna lietotāja pievienošana SmartMedical.

Vispārīgie iestatījumi


Šajā sadaļā var noteikt: 
  • pierakstu laika perioda robežas (sākumu un beigas) visai iestādei, 
  • pierakstu sinhronizācijas biežumu, 
  • krāsu (ja izmantos tikai 1 krāsu), 
  • vai ļaut pierakstīt vairākus pacientus uz vienu laiku, 
  • vai rādīt pacienta vecumu 
  • kā arī vairākus citus iestatījumus, kas ļauj pielāgot sistēmu jūsu iestādē pieņemtajai darba organizācijas praksei.
Lapiņā "Pierakstu drukāšana" var iestatīt informāciju, kas tiks attēlota, izdrukājot pierakstu informāciju:
Pierakstu grafikus ir iespējams izdrukāt, lai vajadzības gadījumā tos iedotu ārstam vai ārsta palīgam.
Šeit iespējams noteikt pierakstu sadaļas logu izmērus.
  • Lai pierakstu sadaļā attēlotu tikai tos lietotājus, kam nepieciešami pierakstu kalendāri, pievienojiet šos lietotājus grupai Pierakstiem vai kādai citai grupai un lapiņā "Grupas" izkrītošajā sarakstā "Grupas pierakstiem" izvēlieties tās lietotāju grupas, kuras jāattēlo Pierakstu sadaļā.
  • Lai, veicot pierakstu pie ārsta, atzīmētu kvotas, sadaļā "Grupas" norāda tās lietotāju grupas, kurām jāparādās sadaļā "Kvotas". 
Ārsta kalendāra veidnes iestatīšana

Lai izveidotu kalendāru konkrētam ārstam vai procedūrai/nodarbībai, klikšķina un izvēlas ārstu/procedūru/nodarbību. Kreisās puses panelī tiek attēlota sekcija "Darba laika veidnes".
Klikšķinot "+", var izveidot jaunu veidni (pierakstu grafiks, kas atkārtosies katru nedēļu), norādot tās derīguma termiņu. Šeit nosaka vienas vizītes ilgumu (var būt atšķirīgs katram secīgajam intervālam) un telpu, kurā ārsts pieņem.
Pēc grafika iestatīšanas saglabāt veidni, klikšķinot pogu "Saglabāt" (labajā augšējā stūrī).
Kad veidne sagatavota, pierakstu sadaļas logā būs redzams kalendārs, kurā atzīmēt pacientu veiktās rezervācijas. Reģistratūras darbiniekiem uzlabota un atvieglota klientu apkalpošana, jo redzami rezervēšanai pieejamie/aizņemtie ārsta darba laiki.

Brīvdienas un svētku dienas ārstu darba kalendāros

Iestatījumu sekcijā klikšķinot „ Svētku dienas”, tiek attēlots saraksts ar iestādes brīvdienu un svētku dienu intervāliem:

Šajā sadaļā Jūs varat pārvaldīt svētku dienas un brīvdienu periodus un administrēt tos:
- pievienot jaunu svētku dienu, brīvdienu periodu, klikšķinot pogu „Pievienot”, 
- labot esošu periodu, klikšķinot uz tā ieraksta un mainot informāciju kādā no laukiem,
- dzēst intervālu, klikšķinot ikonu . Pēc apstiprinājuma (ja iestādei ir vairākas filiāles, lietotājs norāda vēlamo opciju) izvēlētais periods tiks dzēsts.


Pārvaldīt atzīmi par pacientu ierašanās uz konsultāciju pēc pieraksta

Sadaļā Sistēmas konfigurācija -> Pierakstu konfigurācija saglabājam iestatījumus par pacienta ierašanas datiem:
- rādīt/nerādīt atzīmi par pacienta ierašanās
- radīt neierašanos vai vēlu atteikšanos, nosakot kontroles dienu intervālu un dienas, kad pacients atteicies no pieraksta pirms konsultācijas.
Šī informācija palīdzēs komunikācijā ar pacientiem un pierakstu pārvaldē.


Pacientu atgādinājumi

Šie iestatījumi ir nepieciešami, lai pierakstot pacientu, nodrošināt noteikto atgādinājumu savlaicīgi - konkrētu stundu laikā pirms pieraksta vai konkrētu dienu laikā pirms pieraksta.
Ikonas logā palīdz pārvaldīt noteiktus iestatījumus:
- ikona dzēš iestatījumu
- ikona  nosaka iestatījuma vietu un kārtu
- ikona  ļauj pievienot jaunu iestatījumu.
Pēc iestatījumu konfigurācijas, neaizmirstam saglabāt iestatījumus.
 
Pacientu parādu rādīšana
Sistēma atbalsta iespēju sekot līdzi pacientu maksājumiem, kontrolējot pacientu neapmaksātos rēķinus un informējot par parāda summu. Lai opciju iestatītu, atzīmē, ka pie pieraksta izveidošanas jārāda informācija par parādu, norādot arī informācijas avotu (rēķini vai pacienta konts). Lai informācija par parādiem atbilstu patiesībai, savlaicīgi atzīmē apmaksātās manipulācijas, ja samaksa nav veikta uzreiz pie pakalpojuma saņemšanas, un kontrolē pacienta konta bilanci.


Pierakstu pārskata loga iestatījumi
Pierakstu pārskata logā Jūs varat attēlot vairāk nekā vienu ārstu un attiecīgi redzēt noslodzi vairāk nekā vienam ārstam, kā arī pārvietot/kopēt pierakstus starp ārstiem. Lai mainītu attēlojamo ārstu sarakstu, sānu izvēlnē ārstu sarakstā atzīmējiet vairākus ārstus. Attēlojums tiks izmainīts (papildināts).
Papildus Jūs varat mainīt arī attēlojuma dienu skata veidu – pieejams pārskats uz vienu dienu, vienu nedēļu, vienu darba nedēļu, tekošo nedēļu (pirmdiena-piektdiena). Mainīt attēlojuma veidu, Jūs varat ekrāna augšējā daļā. 

Augšējā izvēlnē spiežot uz pogas „Meklēt” varat atrast tuvāko brīvo laiku pierakstam izvēlētam ārstam.
Ekrāna augšējā daļā (blakus pogai „Šodien”) ir iespējams mainīt ekrānā redzamo laika intervāla iedaļas izmēru, mainot to izvēlnē „Izšķirtspēja”. Mainot šo iestādījumu, Jums automātiski mainīsies arī ekrānā izšķirtspēja (cik daudz rezervāciju uzreiz Jūs varēsiet apskatīt).


Pierakstu saraksta drukāšana

Iespējams izdrukāt sarakstu ar pierakstiem norādītajam laika periodam. Lai to izdarītu, klikšķina pogu „Drukāt” galvenajā pierakstu logā. Atveras forma, kurā izvēlas periodu pierakstu grafika drukāšanai. 

Periodu var norādīt, vai nu klikšķinot uz attiecīgas pogas (Šodien, Rītdien, Nedēļa, Mēnesis) vai arī, ievadot konkrētus datumus. Pēc datumu ievades: 

klikšķina pogu „Parādīt”, lai sarakstu izdrukātu vai saglabātu pdf formātā. Pēc saraksta attēlošanas klikšķina pogu „Drukāt” šīs atskaites izdrukāšanai.
vai arī klikšķina pogu „Eksportēt excel failu”, lai iegūtu excel failu.
Comments