Ierobežojumu konfigurācija sistēmas lietotāja profilā darbam ar sistēmu


Lietotāja profilā iespējams noteikt ierobežojumus darbam ar sistēmu. Ierobežojumi var būt pēc laika un pēc IP adreses. 

Laika ierobežojumi darbam ar sistēmu
Lai konfigurētu laika ierobežojumus sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji > Politika" jāizvēlas apakšsadaļa "Laika ierobežojumu politika":
Apakšsadaļas "Ierobežojumi darba laikam" kreisajā izvēlnē ir opcijas:
 - noteikt laika ierobežojumu

 
 - atjaunot sarakstu


 - ielādēt ierobežojumu sarakstu .XLS failā


 - drukāt ierobežojumu sarakstu


Lai noteiktu laika ierobežojumu, spiežam pogu , atvērās logs kurā ievadam laikus, kuros lietotājs var strādāt ar SmartMedical sistēmu, piešķirot noteikumiem nosaukumu un saglabājot iestatījumus:  
Ierobežojumu sarakstā parādās saglabātais variants:
Noteikumus var dzēst, spiežot pogu ar krustiņu. Var izveidot arī citus noteikumus. Lai pielietotu ierobežojumus konkrētam lietotājam, sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji" izvēlēties lietotāju un viņa profila sadaļā "Privilēģijas" norādīt izvēlēto ierobežojumu:

Ierobežojumi pēc IP adreses

Tajā pašā logā "Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji > lietotāja profils > Privilēģijas" zem laika ierobežojumiem darbam ar sistēmu norādām ierobežojumus pēc IP adreses, no kuras var pieslēgties sistēmai. Katra IP adrese tiek norādīta atsevišķajā rindā. Pēdējo ciparu var aizvietot ar zvaigzni. Piemēram,
Norādītie iestatījumi ir jāsaglabā.

Tagad ja lietotājs mēģina ielogoties sistēmā, piemēram, ārpus atļauta darba laika, tad lietotājs pēc ielogošanas mēģinājuma saņems šādu paziņojumu:
Līdzīgs kļūdas sistēmas paziņojums rādīsies gadījumā, kad lietotājs mēģinās ielogoties sistēmā no neatļautas IP adreses.
Comments