Pakalpojumu nodaļu konfigurācija


Sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Kase / Norēķini > Pakalpojumu konfigurācija > Pakalpojumu nodaļas" pakalpojumiem norādām nodokļu likmes caur nodaļu kodiem.

Sadaļā ir sānu izvēlne ar iespējām:

- paslēpt un atvērt meklētāja izvēlni (dzeltens lauks)


- atjaunot sarakstu

 - eksportēt sarakstu Excel failā

 - ar vienu soli aizvietot kodus uzreiz vairākiem pakalpojumiem sarakstā

 - saglabāt ieviestas sistēmā izmaiņas

Kolonnā "Numurs" norādām nodaļu kodu. Pakalpojumiem ar nenoteikto nodokļu likmi pēc noklusējuma tiek izmantots kods 1 (sk. komentārus). Ieviešot kodu kolonnā pretī pakalpojumam tiek mainīta arī nodokļu likme kolonnā "PVN". 
Ātri un ērti aizvietot kādu no kodiem uzreiz vairākiem pakalpojumiem sarakstā var, spiežot pogu sānu izvēlnē. Spiežot šo pogu sistēma prasa no sākuma ievadīt kodu, kuru Jūs vēlaties aizvietot:
Pēc ievades, sistēma prasa ievadīt kodu, ar kuru aizvietot iepriekšējo:

Lai saglabātu ieviestas izmaiņas, nospiediet pogu "Saglabāt"  sānu izvēlnē. 
Comments