Lietotāju, lietotāju grupu un privilēģiju pārvaldība

 Lietotāju, lietotāju grupu un tiesību(privilēģiju) pārvaldību veic
no izvēlnes Sistēmas konfigurācija/Sistēmas lietotāji:
  
  
 
Lai aplūkotu sistēmā pieejamo lietotāju grupu sarakstu vai to modificētu, kreisās puses izvēlnē klikšķina Lietotāju grupas/Privilēģiju grupas

Sistēmā vairāku sadaļu iestatījumos ir izveidota iespēja izvēlēties, kurām lietotāju grupām pieejama visa vai kāda atsevišķa konkrētās sadaļas funkcionalitāte. Katrai ārstniecības iestādei var būt sava individuāla pieeja darba procesa organizēšanā un personāla iesaistē tā vai cita uzdevuma izpildē. Tāpēc SmartMedical paredz elastīgu pieeja darba procesa organizēšanai sistēmā - iespējas:
  • brīvi - pēc nepieciešamības definēt lietotāju grupas SmartMedical, piešķirot tām nosaukumus pēc sistēmas administratora un ārstniecības iestādes administrācijas savstarpēji saskaņotas vienošanās,
  • iekļaut katru lietotāju grupās, kas nepieciešamas lietotājam viņai(m) paredzēto funkciju veikšanai SmartMedical,
  • norādīt, kurām SmartMedical lietotāju grupām ir privilēģijas (tiesības) lietot konkrētu funkcionalitāti.
Vairumā gadījumu funkcionalitāte sistēmā (pēc noklusējuma) ir pieejama lietotājam. Lai pieejamību ierobežotu ar konkrētu mērķauditoriju, pie katras funkcionalitātes iestatījumiem iestādes administratorsizvēloties no lejupkrītošā saraksta, norāda grupas, kurām būs pieejama šī funkcionalitāte. Var būt nepieciešams zināms laiks, lai iestādes administrators identificētu, kādas tieši lietotāju grupas ērti izmantot konkrētās iestādes sekmīga darba procesa organizēšanai. Lietotāja iekļaušanai grupās un privilēģiju piešķiršanā grupām jāvadās pēc katra sistēmas lietotāja darba pienākumu apraksta - lai lietotājam būtu pieejama viņa(s) darba pienākumu veikšanai nepieciešamā funkcionalitāte. Tā kā sistēmā tiek uzkrāti un attēloti sensitīvi personu dati, maksimāli jāierobežo lietotāju piekļuve informācijai, kas nav nepieciešama lietotāju amata aprakstā norādīto pienākumu veikšanai.
Ja Jums ir jautājumi par privilēģiju pārvaldību un/vai ierosinājumi pašlaik sistēmā pieejamo privilēģiju saraksta papildināšanai, detalizēšanai, optimizēšanai utml., lūdzam mūs informēt, lai kopīgi nodrošinātu pēc iespējas efektīvu un optimālu praksi SmartMedical sistēmas lietotāju tiesību pārvaldībā.
Lai pievienotu jaunu lietotāju grupu, klikšķina ikonu Lietotāju grupas privilēģiju konfigurācijas paneļa kreisajā pusē. Atveras forma "Jaunas grupas izveide" - paredzēta jaunās grupas nosaukuma ievadīšanai. Pēc ievadīšanas nosaukumu saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt grupu".