Privilēģiju pārvaldība objektu līmenī

Lai pārvaldītu privilēģijas uz konkrētu objektu, lietotājs galvenajā izvēlnē Sistēmas konfigurācija/Sistēmas lietotāji klikšķina zarā Privilēģijas/Privilēģijas objektu līmenī. Formas labajā pusē tiek attēlota tabula, kurā pārvaldāmie objekti sadalīti 3 sekcijās:
  1. Privilēģiju labošanai,
  2. Pacientu rēķini,
  3. Citas privilēģijas.
Ieklikšķinot kādā tabulas šūnā, lejupkrītošā sarakstā tiek attēlotas privilēģijas uz konkrēto objektu iespējamās iestatījuma vērtības. 
Piemēram, iestatot 1. objektu "Privilēģiju izmaiņas" grupai BPO uz "Nevar labot privilēģijas", lietotājam no grupas BPO nebūs tiesības veikt izmaiņas formā "Privilēģijas objektu līmenī". Zem formas virsraksta lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums (uz dzeltena fona). Lietotājs var tikai aplūkot informāciju par grupu piekļuves tiesībām objektiem:
Iestatot 2. objektu "Pozīciju dzēšana no rēķina" grupai BPO uz "Var dzēst tikai savas vienības", lietotājam no grupas BPO nebūs tiesības no rēķina dzēst pozīcijas, kuras nav pievienojis šis lietotājs
Mēģinot dzēst no rēķina pozīciju, formas "Rēķina pozīcija" augšdaļā zem virsraksta uz sārta fona tiek attēlots kļūdas paziņojums :

Klikšķinot pogu "Apskatīt privilēģijas", lietotājs var pārlūkot savas privilēģijas (objektu līmenī):
Lietotājs var dzēst informāciju (rēķina pozīcijas paša veidotajos rēķinos). Ierobežojot šo lietotāja privilēģiju objekta līmenī vēl vairāk "Tikai savus tikai šodien", lietotājs nevar dzēst pozīcijas savas citā dienā izveidotās rēķina pozīcijas. Mēģinot dzēst vienību, kuru lietotājs nav veidojis šodien, tiek attēlots kļūdas paziņojums:
Iestatot 2. objekta "Pacientu rēķini" privilēģiju "Pozīciju dzēšana no rēķina" grupai BPO uz "Var labot tikai savas vienības", lietotājam no grupas BPO nebūs tiesības labot rēķina pozīcijas, kuras nav pievienojis šis lietotājsMēģinot labot vienību, kura nav paša lietotāja veidota, tiek attēlots kļūdas paziņojums:


Iestatot objekta"Citas privilēģijas" pēdējo saraksta privilēģiju  "Privilēģiju grupu administrācija" grupai BPO uz "Aizliegta", lietotājam no grupas BPO nav tiesību veidot jaunu lietotāju grupu. 
Mēģinot veidot jaunu privilēģiju grupu, formas "Jaunas grupas izveide" augšdaļā zem virsraksta uz sārta fona tiek attēlots kļūdas paziņojums :

Comments