Noteikt lietotāju grupu/-as rādīšanai norēķinos

Sadaļā Sistēmas konfigurācija > Kase/Norēķini > Maksas pakalpojumu konfigurācija > Vispārīgie iestatījumi ir iespēja noteikt lietotāju grupas, no kurām Norēķinu modulī var izvēlēties speciālistus un ārstus, sagatavojot rēķinu. Pēc noklusētā iespējams izvēlēties jebkuru iestādes vai prakses aktīvo lietotāju:
 


Pie šādiem piemēra iestatījumiem rēķinā varēs norādīt manipulāciju izpildītājus no grupām: Ķirurgi, Ārsti un Citi ārsti. 
Comments