Pakalpojumu un cenu pārvaldība

UZMANĪBU

Par paredzamajām pakalpojumu un cenu izmaiņām (saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem sadarbības līgumiem) vispirms informējiet apdrošināšanas kompānijas, jo cenu saskaņošanai nepieciešams papildus laiks.

Pakalpojumu un cenu administrēšanu veic sadaļā „Sistēmas konfigurācija” -> „Pakalpojumi un cenas”:

Formas kreisajā pusē zarā “Termināla dati”,
klikšķinot “Pakalpojumi”, tiek attēlota spēkā esošais pakalpojumu saraksts kokveida struktūrā. Šī pati struktūra pieejama arī no izvēlnes „Norēķini”:

klikšķinot “Cenu lapas”, tiek attēlots cenu lapu saraksts un iespējas cenrāžu pārvaldībai:
klikšķinot “Apdrošināšanas sabiedrības”, tiek attēlots apdrošināšanas kompāniju saraksts:
klikšķinot “Apdrošināšanas sabiedrības”, tiek attēlots apdrošināšanas kompāniju saraksts:

Formas kreisajā pusē zarā Īpašās atzīmes" > Pa apdrošinātājiem pakalpojumiem var pievienot īpašas atzīmes (piemēram, ka pakalpojums ir zobārstniecības pakalpojums):

  • Pa apdrošinātājiem – iespējams atzīmēt katrai apdrošināšanas sabiedrībai papildus funkcionalitāti manipulācijām, ja pakalpojumu sarakstā ir izvēlēta “Atzīme”.

  • Papildus informācija – iespējams atzīmēt, lai papildus informācija tiktu pieprasīta katrai norēķinu rindai.
Darbs ar Pakalpojumu sarakstu
Lai pakalpojumu sarakstā un cenu lapās veiktās izmaiņas būtu pieejamas izmantošanai apdrošināšanas sabiedrībām, datus nepieciešams eksportēt  uz datu centru!!!

Apzīmējumi:

— 
manipulācijas pievienošana sarakstā 


 — saraksta atjaunošana


— esoša saraksta saglabāšana Excel faila formātā


— pakalpojumu  (manipulāciju) ielāde no Excel faila
 
— pievienot manipulāciju. Pēc jaunas manipulācijas pievienošanas ieraksts kļūst par grupu
 — labot ieraksta datus. Tas pats, kas nospiest uz rindu ar ieraksta datiem.
 — ieraksta dzēšana.

Pakalpojumu meklēšana iespējama pēc nosaukuma vai koda (daļas). Ievada nepieciešamo atlases parametru un klikšķina „Filtrēt datus”
Ja vēlas redzēt visu sarakstu, klikšķina „Noņemt filtru”. 

Manipulācijas pievienošana
Lai pakalpojumu sarakstā un cenu lapās veiktās izmaiņas būtu pieejamas izmantošanai apdrošināšanas sabiedrībām, datus nepieciešams eksportēt  uz datu centru!!!
Jaunas manipulācijas pievienošanai nospiediet pogu  vai  zīmi pie attiecīgās manipulāciju grupas. Laukus aizpilda ar nepieciešamo informāciju un klikšķina „Saglabāt”, lai pievienotu sarakstam. Ja klikšķina „Aizvērt logu” vai krustiņa ikonu dati netiks saglabāti.

Lauku nozīme:
Grupa — pakalpojuma grupa, uz kuru attiecas pakalpojums. Ja pakalpojums pievienojams saraksta beigās, aile paliek tukša
Kods — unikāls manipulācijas kods
PVN likme — rēķinu ģenerēšanai
Atzīme — atkarība no izvēlētā veida pie norēķiniem ievadāmā papildus informācija, piemēram Stomatoloģijas pakalpojumiem pie rēķina sastādīšanas nepieciešama informācija par zobu numuru / virsmu
Kārtošana — iespējams norādīt/ mainīt manipulācijas kārtas numuru grupā.
Uzmanību! Nospiežot rindā ar esošo manipulāciju un saglabājot jaunu, esošā manipulācija kļūst par grupu.

Manipulācijas labošana
Manipulācijas labošanai nospiediet uz rindas ar manipulāciju nosaukumu, kodu vai cenu, vai uz zīmes . Logs ir identisks “Jaunā manipulācija” logam. Nomainiet nepieciešamo informāciju un izmaiņu saglabāšanai nospiediet „Saglabāt”. Atcelšanai nospiediet „Aizvērt logu” un dati netiks saglabāti.

Pakalpojumu eksports
Nospiežot ikonu , notiks esošā pakalpojumu saraksta lejupielāde xls faila formātā failsistēmā. Šo sarakstu var izmantot, piemēram, izdrukai, nosūtīšanai apdrošinātājiem vai saraksta labošanai, lai pēc tam veiktu tā importu terminālī.


Pakalpojumu imports
Ja pakalpojumu sarakstā nepieciešamas nelielas izmaiņas esošajām manipulācijām vai jāpievieno jaunas, tās var veikt lejupielādētajā excel failā. Šī iespēja atvieglo saraksta masveida labošanu.
• Faila formāts: XLS 
• Lauku formāts: teksts. Lai šo formātu uzstādītu, xls failā iezīmējiet nepieciešamās ailes un noformējiet:
Format – CellsCilne Number, jāizvēlas Text

Informācija, kas jāievada ailēs:

• Kods – unikāls pakalpojuma vai pakalpojumu grupas kods;
• Grupa – pakalpojuma grupas kods, uz kuru attiecas pakalpojums vai apakšgrupa;
• PVN likme – pievienotas vērtības nodokļa likme kura tiek piemērota pie šīs manipulācijas, jānorāda bez „%” zīmes;
• Cena – nav jānorāda;
• Veids – pakalpojuma veids jānorāda ja tas ir nepieciešams, piemēram, stomatoloģijas pakalpojumiem jāieraksta „Z”.
Klikšķinot tiek piedāvāts ielādēt pakalpojumu sarakstu no Excel faila. 
Pirmajā solī izvēlas iepriekš sagatavoto Excel formāta failu, norādot tā atrašanās vietu failsistēmā: 

Klikšķina pogu „Ielādēt”.
Otrajā solī tiek attēlots paredzamo izmaiņu apkopojums — manipulācijas, kuras būs dzēstas, pievienotas, izmainītas.

Izmaiņu apstiprināšanai klikšķina „Pabeigt importu”. Pakalpojumu saraksts tiks atjaunināts. Izmaiņu atcelšanai klikšķina “Aizvērt”.

Trešajā solī tiek attēlots apstiprinājums par datu ielādi: “Dati ir ielādēti”.

Manipulācijas dzēšana
Manipulācijas dzēšanai izmanto zīmi attiecīgās manipulācijas rindā. Dzēšanu nepieciešams apstiprināt nospiežot „OK”.
Lai atgrieztu dzēsto manipulāciju, 
filtrā atzīmē “rādīt dzēstās” un klikšķina “Filtrēt datus”. Dzēstās manipulācijas sarakstā tiks attēlotas ar zīmi . Klikšķina uz manipulācijas, izņem atzīmi (ķeksīti) pie  un apstiprina manipulācijas atgriešanu sarakstā, klikšķinot  “Saglabāt”.
 
Cenu lapas

Cenu lapa nodrošina iespēju piesaistīt manipulāciju cenas konkrētam apdrošinātājam.

Apzīmējumi:
- jaunas cenu lapas izveidošana apdrošinātājam
 - jaunas cenu lapas izveidošana iekšējai lietošanai
 - atzīmētās cenu lapas dzēšana

Cenu lapas veidošanu un labošanu veic no formas "Cenu lapu saraksts": 
Veidojot jaunu cenu lapu, nepieciešams norādīt nosaukumu, sākuma un beigu datumu un iezīmēt kurām apdrošināšanas kompānijām lapa būs pieejama:

Pēc datu ievadīšanas klikšķina „Saglabāt”. Darba turpināšanai klikšķina „Aizvērt logu”. 


Cenu izmaiņas

Cenu pievienošana vai izmaiņas tiek veiktas formā "Cenas". Sarakstā “Cenu lapas” izvēlas cenu lapu -> klikšķina “Parādīt sarakstu”:
Cenu izmaiņas var veikt katrai manipulācijai - ierakstot vērtību ailē “Jaunā cena” (skaitļa formāts “0.00”) vai importēt iepriekš Excel formātā sagatavoto failu:

Ja pakalpojumu (manipulāciju) cenām jāstājas spēkā uzreiz, 
cenu ielādi veic spēkā esošajā cenu lapā.
Ja cenas mainīsies (piemēram, pēc 2 nedēļām / pēc mēneša):
izveido jaunu cenu lapu - norāda spēkā stāšanās datumu – nākamo dienu pēc esošās cenu lapas beigu datuma (ja nepieciešams, beigu datumu vispirms izmaina un saglabā). 
Veic cenu ielādi jaunajā cenu lapā.

Ċ
kaija.sjomkane@bb-tech.eu,
2019. gada 17. dec. 01:38
Ċ
kaija.sjomkane@bb-tech.eu,
2019. gada 17. dec. 01:58
Comments