Pievienot jaunu lietotāju

SmartMedical lietotāju konfigurācija


Jaunu lietotāju pievieno, izvēļnu joslā izvēloties Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji. Klikšķinot  ikonu, atveras forma jauna lietotāja pievienošanai:
Aizpildot datus lapiņā "Pamatinformācija" un klikšķinot "Saglabāt lietotāja datus", tiek attēlots paziņojums uz sārta fona, ka lietotājam nav norādītas privilēģiju grupas. Tādējādi lietotāju var pievienot tikai tad, ja tas pievienots kādai lietotāju grupai:

Nepieciešams atzīmēt, ka lietotājs ir aktīvs. Ja lietotājam nepieciešams izsniegt pieejas datus, izvēlas lietotājvārdu un paroli. Pēc noklusētā paroles derīguma termiņš ir paroles izveidošanas diena.

Apakšsadaļā Privilēģijas var izvēlēties lietotāja grupas un lomas. Piederība grupai ļauj noteikt kādas būs lietotāju tiesības SmartMedical sistēmā. Tiesības visām grupā var noteikt "Sadaļu privilēģijas.


Katra iestāde var izveidot nepieciešamo grupu sarakstu un atbilstošās privilēģijas.


Apakšsadaļā Apdrošināšana var norādīt lietotāja specialitāti, ja tas ir nepieciešams.