Lietotāja lietotājvārda un paroles glabāšanas un lietošanas noteikumi

 • Katram SmartMedical lietotājam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole, kā arī noteiktas piekļuves tiesības. Lietotājs ir atbildīgs par piešķirtā lietotāja vārda un paroles lietošanu, saglabāšanu un neizpaušanu.
 • Lietotājam, pirmo reizi autorizējoties sistēmā, parole ir jānomaina, klikšķinot uz lietotāja pogu SmartMedical sistēmas loga labajā pusē:
 • Lietotājs ir atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa lietotājvārdu (identifikatoru). Lietotāja autentiskuma noteikšanai tiek izmantota lietotājvārda un paroles kombinācija. 
 • Lietotāja parole sastāv no lielo un mazo burtu, speciālo simbolu un ciparu kombinācijas un tās garums nedrīkst būt īsāks par deviņiem simboliem. Kā paroli nav atļauts izmantot vārdus līdzīgus „parol”, kā arī nav ieteicams izmantot personu identificējošus datus (piemēram, personas datus, automašīnas numuru, radu vārdus vai uzvārdus, vārdus, kas saistīti ar darbavietu vai, kas bieži tajā tiek lietoti). 
 • Lietotājs paroli maina vismaz reizi trijos mēnešos. 
 • Lietotāji paši ir atbildīgi par savas paroles drošu glabāšanu.
 • Lietotājiem, kas pārtrauc darba attiecības ar veselības aprūpes iestādi, iestādes pilnvarotā persona nekavējoties atsauc visas šī lietotāja piekļuves tiesības SmartMedical sistēmā. 
 • Ja radušās aizdomas, ka paroli uzzinājusi cita persona, lietotājs to nekavējoties nomaina un par incidentu ziņo Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam. 
 • Lietotājam ir aizliegts izpaust jebkuru piešķirto paroli, kā arī citu konfidenciālu informāciju, kas saistīta ar SmartMedical izmantošanu. Par katru darbību, kas veikta datoru tīklā, datu bāzēs, kā arī citās informācijas sistēmās, ir atbildīgs lietotāja vārda un paroles īpašnieks.
 • Izmantojot SmartMedical resursus publiskās vietās, lietotajam ir jāpārliecinās, ka, beidzot darbu, sistēma ir pieejama tikai no jauna autentificējoties – lietotājam ievadot lietotāja vārdu un paroli.
 • Lietotājs ir atbildīgs par informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts ir atbildīgs par savu lietotāju veiktajām darbībām un SmartMedical sistēmā ievadīto informāciju .
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts informē darbiniekus par šiem noteikumiem, kā arī nosaka kārtību, kādā tiks piešķirti piekļuves dati jaunajiem lietotājiem, mainīti/atjaunoti piekļuves dati esošajiem lietotājiem un dzēsti piekļuves dati darbiniekiem, kam beidzas darba attiecības ar iestādi vai doktorātu.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts nodrošina informācijas konfidencialitātes un datu aizsardzības prasību ievērošanu no darbinieku puses.
 • Veselības aprūpes iestāde, ģimenes ārstu prakse vai doktorāts nosaka atbildīgo personu savā pusē, kas piešķir, maina, bloķē vai anulē lietotāju piekļuves tiesības programmā, komunicē ar SmartMedical atbalsta dienestu par sistēmas funkcionalitātes darbību un datu apmaiņu ar ārējām sistēmām.