Sistēmas kodols

Konfigurācijas sadaļā "Sistēmas kodols" ietverti vairāki iestatījumi, kas kreisajā panelī attēloti 2 sekcijās . 
Sekcija "Kopējie sistēmas uzstādījumi":
 • Iestatījums "Ārstniecības iestādes rekvizīti" (skat. attēlu augstāk) ietver: 
  • iestādes rekvizītus (2 teksta laukus un grafisku failu - logo), kas tiek attēloti formu izdrukās (ja formu izdrukas, izmantojot html kodēšanas iespējas, atbilstoši konfigurētas, iekļaujot šos rekvizītus izvietojumā),
  • Katra iestāde var izvēlēties vēlamo rekvizītu un logo novietojumu, izmantojot 4 radiopogas. Iestatījums pašlaik ietekmē izdruku "Ambulatorā izraksta" (027/u) un ārsta "Konsultācijas" galvenes izskatu. Iespējams iestatīt arī tekstu, ko drukāt izdruku kājenēs. Turpmāk iestatījums attieksies uz vairāku izdruku izskatu.
 • Iestatījums "Ārstu apskates objektīvais stāvoklis" atļauj saglabāt ārsta apskatē izmantojamus dažādu pacienta orgānu vai pamatfunkciju bieži izplatītus raksturojumus, kas tiek attēloti ārstam pacienta apskates formā, un pieejami izvēlei, lai apskatē konstatētā pacienta objektīvā stāvokļa aprakstīšana būtu iespējami ātra un viegla. 
  • Lietotājs, klikšķinot uz zaļā krustiņa ikonas, izvēlas cilvēka orgāna vai funkcijas nosaukumu un 
  • blakus ailē ievada tā iespējamos (bieži izplatītos) objektīvā stāvokļa aprakstus (pēc katra nākamā klikšķinot klaviatūras Enter taustiņu):
        Lietotāja saglabātās kombinācijas tiks attēlotas ārsta apskates formas labajā pusē:
  • (vidējā) panelī - orgāna/funkcijas nosaukums, klikšķinot uz tā,
  • labējā malējā panelī tiek attēloti iespējamie raksturojumi,
  • klikšķinot uz atbilstošā raksturojuma, tas tiek attēlots aprakstā formas kreisajā pusē. 
  
Piemēram,  skat. attēlu: tagad lietotājam jāizvēlas vērtība no labējā malējā paneļa (piemēram: "trokšņi daudz un dažādi"), lai pievienotu plaušu stāvokļa iespējamo novērtējumu kreisā pusē attēlotajam pacienta apskates aprakstam:
 • Iestatījums "Izdrukas konfigurācija" atļauj iestatīt dažādu izdruku:
  • NVD talonu,
  • recepšu,
  • izrakstu,
  • ārsta apskašu,
  • ambulatoro karšu,
  • konsultāciju slēdzienu,
  • RTG nosūtījumu
vēlamo orientāciju, papīra izmēru un atsevišķos gadījumos (piemēram, personas kodam) arī lauka saturu (jaundzimušajiem un ārzemniekiem), kas tiks ņemts vērā, izdrukājot konkrēto dokumentu (izrakstu) no pacienta sadaļas:
 • Iestatījums "Vakcīnas tipu konfigurācija potēšanas žurnālam" atļauj iestatīt vakcīnu tipus, kas tiks attēloti potēšanas žurnālā:
Vakcīnas tipi, kas attēloti šajā attēlā, būs pieejami atzīmēšanai pacienta sadaļā potēšanas fakta atzīmēšanai.
Sarakstu var papildināt pēc nepieciešamības, pievienojot jaunas vakcīnas.

 • Nākamie 3 sistēmas iestatījumi paredzēti, lai iespējotu/atspējotu iestatījuma nosaukumā ietverto funkcionalitāti, ieķeksējot vai atķeksējot izvēles rūtiņu:
 • Iestatījums "Dermatoloģiskā apskate" atļauj pielāgot dermatoloģiskās apskates formu efektīvai apskates rezultātu sistematizācijai un detalizācijai:
Katrā sadaļā jaunu elementu (raksturojumu) pievieno, klikšķinot uz zaļā krustiņa ikonas. Pēc tam iestatījumus (raksturojumus) saglabā. Šajā formā pievienotie apraksta elementi tiks attēloti dermatoloģiskās apskates formas apraksta elementos, sākot ievadīt tekstu atbilstošajā laukā, piemēram: ieklikšķinot laukā "Lokalizācija" (skat. attēlu zemāk), iespējams izvēlēties vērtības no Dermatoloģiskās apskates iestatījuma "Lokalizācija" (skat. attēlu augstāk). Iestatījuma formā, izmantojot bultiņu ikonas, un iestatījumus saglabājot, iespējams mainīt ievadīto vērtību attēlošanas secību apskates kartē.Comments