Elektroniskie nosūtījumi uz E.Gulbja Laboratoriju

Funkcionalitātes pieslēgšana

Lai pieslēgtu funkcionalitāti, lūdzam Jūs  
- Jūsu medicīnas iestādes/ārsta prakses nosaukumu un iestādes kodu;
- ārstniecības personu vārdus, uzvārdus, personas kodus un ID numurus (kam ir tiesības redzēt pacientu analīžu rezultātus).
2. noslēgt līgumu ar E. Gulbja Laboratoriju gadījumā, ja šāda sadarbības līguma vēl nav.


S
martMedical sistēma sadarbībā ar E.Gulbja Laboratoriju piedāvā pakalpojumu - elektroniski noformēt laboratorisko izmeklējumu nosūtījumus, kā arī tiešsaistē reģistrēt un anulēt tos E.Gulbja Laboratorijas sistēmā. 

Elektroniskiem nosūtījumiem ir vairākas priekšrocības:
- ātrākai nosūtījumu noformēšanai ir iespēja saglabāt nosūtījumu šablonus;
- pēc pacienta analīžu rezultātu saņemšanas sākotnējam elektroniskajam nosūtījumam elektroniski var pievienot papildus analīžu pasūtījumu, kamēr pacienta nodotās asinis glabājas laboratorijā;
- iepriekšējais izmeklējumu izmaksu aprēķins nosūtījuma formā uzreiz sniedz informāciju par iespējamo pacienta iemaksas summu gadījumos, kad pacientam ir apdrošināšanas polise, kas pilnīgi vai daļēji sedz nozīmētas analīzes, kā arī ļauj pārliecināties vai nozīmētie izmeklējumi ir valsts apmaksāti .

Izmeklējumu rezultātus ārsts - nosūtītājs saņem elektroniski arī SmartMedical sistēmā.

Funkcionalitāte pieejama sadaļā SmartMedical > Pacients > Izmeklējumi > Nosūtījumi uz laboratoriju:

Nosūtījumu sarakstā ir iespēja atlasīt nosūtījumus pēc vairākiem parametriem: 
  • nosūtījuma vai izmeklējuma datuma, 
  • pacienta vārda /uzvārda/personas koda, 
  • nosūtījuma statusa (nosūtījums reģistrēts vai atcelts, priekšapmaksas rēķins ir saglabāts vai testi ir procesā), 
  • ārsta, 
  • statusa  laboratorijā (iepriekšpasūtījums, pasūtījums pieņemts izpildei un saņemti materiāli izpildei, izmeklējums ir pabeigts). 
Lai izveidotu jaunu nosūtījumu, sānu izvēlnē klikšķina Nosūtījumi uz laboratoriju . Ja pacients iepriekš nebija izvēlēts, sistēma attēlo saskarni pacienta meklēšanai:

Kad pacients izvēlēts, sistēma atver nosūtījuma izveides logu ar 3 lapiņām: Vispārīgā informācija, Izmeklējumi un Rezultātu saņēmēji. Nosūtījums ir pilnībā sagatavots, kad aizpildītas visas lapiņas.
Vispārīgā informācija
Vispārīgas informācijas lapiņā sistēma automātiski aizpilda laukus: 
- ārsts,
- ārsta specialitātes kods,
- iestādes kods, 
- nosūtījuma datums un nosūtījuma derīguma termiņš. 

Pārējie lauki jāaizpilda ārstniecības personai, kas sagatavo nosūtījumu:
- diagnoze (iespēja izvēlēties no klasifikatora), 
- papildus informācija par materiāla ņemšanas vietu un datumu, materiāla tipu, asins grupu utml., 
- pacientu grupa (iespēja izvēlēties no klasifikatora), 
- izmeklēšanas iemesls, 
- atzīme par atļauju nosūtīt nosūtījumu apstrādei uz laboratoriju,
- laukā "Maksātājs" pēc noklusējuma ir norādīti 3 iespējamie varianti: pacients, apdrošināšana un valsts. Izvēlas atbilstošo variantu vai vairākus maksātājus. Ja norāda, ka pakalpojums tiks apmaksāts ar apdrošināšanas polisi, norāda pacienta polises tipu, lai būtu iespējams veikt iepriekšējo izmaksu aprēķinu un noteikt prognozējamo pacienta iemaksu summu, NVD un/vai apdrošinātāja segto summu. 
Izmeklējumi
Lapiņā "Izmeklējumi" izvēlas analīzes. Klikšķinot peles kreiso pogu analīžu kategoriju sekcijā, atveras izvēlne ar kategoriju nosaukumiem. Izvēloties kategoriju no saraksta, sekcijā "Visas analīzes" redzamas šīs kategorijas analīzes. Klikšķinot uz analīzes nosaukumu, tas tiek pārvietots uz sekciju "Izvēlētas analīzes".

Kad analīzes izvēlētas un lapiņā "Vispārīgā informācija" norādīta maksātāja/-u informācija, sistēma ļauj aprēķināt paredzamās izmaksas. Klikšķina pogu "Aprēķināt". Ņemot vērā maksāšanas veidus, pacienta grupu, izvēlētās analīzes, tiek veikts atbilstošs aprēķins.
Piemēram, ja par analīzēm maksā tikai pacients:
Gadījumā, ja par analīzēm maksā gan pacients, gan apdrošinātājs (pacientam ir apdrošināšanas polise):

Gadījumā, ja ir atzīmēti visi 3 maksātāji: pacients, apdrošinātājs (pacientam ir apdrošināšanas polise) un Valsts:
  
Rezultātu saņēmēji
Lapiņā "Rezultātu saņēmēji" norāda analīžu rezultātu saņēmējus - ārstu, pacientu, citus speciālistus.
Kad visa informācija ir ievadīta, nosūtījumu saglabā, klikšķinot attiecīgu pogu formas apakšdaļā. Saglabājot nosūtījumu, SmartMedical sistēma automātiski piešķir nosūtījumam attiecīgu numuru pieaugošā secībā un norāda rezultāta prognozējamo datumu:

Pirms nosūtīšanas uz E.Gulbja Laboratorijas sistēmu, SmartMedical sistēma pārbauda, vai nosūtījuma formas lauki ir korekti aizpildīti. Ja obligātie lauki nav aizpildīti vai  informācija nav korekta - sistēma paziņo attēlo kļūdas paziņojumu uz sārta fona:

Kļūdas jānovērš un ievadītā informācija jāsaglabā atkārtoti, lai nosūtījums nokļūtu uz E.Gulbja laboratorijas sistēmā.
E.Gulbja laboratorijas sistēmā reģistrētiem nosūtījumiem sarakstā tiek attēlots statuss "Nosūtījums ir reģistrēts":
Sagatavoto nosūtījumu var izdrukāt un izsniegt pacientam. N
osūtījuma izdrukā ir svītrkods, pēc kura laboratorija ātri atrod nosūtījumu savā sistēmā pacienta pieņemšanas brīdī.
Izveidoto nosūtījuma iespējams anulēt. Lai anulētu nosūtījumu, nosūtījumu sarakstā izvēlas konkrētu nosūtījumu un nosūtījuma formas apakšdaļā klikšķina pogu "Anulēt":

Anulētajiem nosūtījumiem sarakstā tiek attēlots statuss "Nosūtījums ir atcelts":

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu šabloni

No saglabāta nosūtījuma iespējams izveidot šablonu. Atverot nosūtījumu, formas augšdaļas labajā stūrī, klikšķina pogu "Saglabāt šablonu":
Veicot saglabāšanu, sistēma pieprasa ievadīt nosaukumu.
Klikšķinot pogu "Saglabāt", šablonu sarakstam tiek pievienots jauns šablons. Šablonā tiek saglabāta: diagnoze, izmeklēšanas iemesls un analīžu saraksts.

Aizpildot jaunu nosūtījuma formu, var izmantot šablonu, spiežot pogu loga augšdaļas labajā stūrī: 
Sistēma atver šablonu sarakstu un piedāvā izvēlēties vienu no esošajiem šabloniem:
Pēc šablona izvēles sistēma automātiski aizpilda nosūtījuma formas laukus no šablona: