Pacientu analīžu rezultātu saņemšana no E.Gulbja, NMS un Centrālās Laboratorijas

Funkcionalitātes pieslēgšana

Lai pieslēgtu funkcionalitāti, lūdzam Jūs:  
1. nosūtīt rakstisku pieteikumu uz e-pastu: info@smartmedical.eu
norādot šādu informāciju:
- medicīnas iestādes/ārsta prakses nosaukumu un iestādes kodu;
- ārstniecības personu (kurām būs tiesības redzēt pacientu analīžu rezultātus) vārdus, uzvārdus, personas kodus un identifikatorus .
2. noslēgt līgumus ar E. Gulbja laboratoriju, Centrālo laboratoriju, NMS laboratoriju gadījumā, 
ja šādu sadarbības līgumu nav, bet vēlaties izmantot analīžu rezultātu saņemšanas iespēju no minētajām laboratorijām.
SmartMedical sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju, NMS un Centrālo laboratoriju piedāvā ārstiem pakalpojumu: 
"Pacientu analīžu rezultātu saņemšana SmartMedical sistēmā tiešsaistē ar laboratorijas/-u sistēmu/-ām".  
Iespējams izvēlēties datu apmaiņas iespējas: sasaisti ar vienu vai vairākām laboratorijām 


Funkcionalitāte pieejama sadaļā "SmartMedical > Pacients" sekcijā "Izmeklējumi > Laboratorijas izmeklējumi"Tiek attēloti konkrētā lietotāja uz laboratoriju  nosūtīto pacientu analīžu rezultāti. 
Norādot atlases kritērijus, piemēram: nosūtījuma laika periodu, laboratoriju, un klikšķinot pogu "Filtrēt datus", atlases datu kopu var pielāgot lietotāja aktuālajam nodomam:
Lai apskatītu konkrēta pacienta analīžu rezultātus, klikšķina uz PDF faila ikonas izvēlētajā izmeklējumu saraksta rindā - ailē "Rezultāti"):
Tiek attēloti konkrētā pacienta analīžu detalizēti rezultāti, kurus  var lejuplādēt kā pdf failu vai izdrukāt:

Ik pēc 4 stundām izmeklējumu rezultāti ārstam-nosūtītājam tiek piegādāti automātiski. Lai tos aplūkotu, klikšķina pogu "Filtrēt datus".

Funkcionalitāte atļauj pieprasīt konkrēta pacienta analīžu rezultātus arī tad, ja lietotājs nav nosūtītājs. Lai tādus datus iegūtu, klikšķina pogu "Pieprasīt pacienta izmeklējuma rezultātus"Atveras forma pieprasījuma parametru detalizēšanai: 
Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti. Pamatojumā norāda, kāpēc tiek pieprasīti šī pacienta analīžu rezultāti. Klikšķina pogu "Pieprasīt datus". Stundas laikā SmartMedical sistēma kopā ar lietotāja nosūtīto pacientu analīžu rezultātiem saņem arī individuālā pieprasījuma rezultātus.

SmartMedical sistēmā analīžu rezultāti pieejami 30 dienas. Var veikt pacienta analīžu rezultātu pieprasīšanu par konkrētu laika periodu.

Ja ir iestatīta paziņojumu saņemšana sistēmas paziņojumu joslā, tad saņemot pacientu analīžu rezultātus no E.Gulbja, NMS vai Centrālās laboratorijas, kategorijā "Ziņojumi" tiek attēlota informācija par to: