Sākums‎ > ‎

Sistēmas papildfunkcija: Personas Datu Aizsardzības modulis

Funkcionalitātes pieslēgšana

Lai pieslēgtu funkcionalitāti, lūdzam Jūs nosūtīt rakstisku pieteikumu uz e-pastu info@smartmedical.eu, norādot šādu informāciju:
- Jūsu medicīnas iestādes nosaukumu un iestādes kodu;
- atbildīgas kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pasta adresi.
Mēs sazināsimies ar norādīto personu par moduļa pieslēgšanas iespējām un nosūtīsim finanšu piedāvājumu.Biežāk uzdotie jautājumi par 
Personas Datu Aizsardzību
*Biežāk uzdotie jautājumi par datu aizsardzību
Šajā sadaļā mēs apkopojam informāciju un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par datu aizsardzību SmartMedical sistēmā.
Lasīt vairāk >>


2018. gada 25. maijā stājas spēkā ES Vispārīgajā datu aizsardzības regula. Regulas noteikumi paredz jaunas prasības attiecībā uz darbībām ar fiziskās personas datiem veselības aprūpes jomā. SmartMedical, kā medicīnisko datu operators, rūpējoties par datu drošību izstrādājis papildus funkcionalitāti - Personas Datu Aizsardzības moduli, kas palīdz stingrāk regulēt sistēmas lietotāju piekļuves tiesības, paaugstināt datu apstrādes aizsardzību sistēmas robežās un veidot darba vidi, kas atbilst datu aizsardzības regulas prasībām.

Personas Datu Aizsardzības (PDA) moduļa priekšrocības:
  • datu aizsardzības regulas pamatprincipu ievērošana: 
- datu apstrādes lietotāju lomu pamatota diferencēšana un lietotāju tiesību pamatots ierobežojums saskaņā ar iestādes/prakses darbinieku darba pienākumu izpildes vajadzībām un datu apstrādes nolūkiem;
- datu rādīšanas minimizēšana saskaņā ar regulas prasībām un atkarībā no iestādes/prakses darbinieka darba pienākumu izpildes prasībām;
- pacientu tiesību ievērošana.
  • automātiskā lietotāja identifikācija tiesiski pamatotai piekļuvei pacienta datiem;
  • lietotāju lomu un tiesību stingra sadale piekļuvei pacienta datiem un medicīniskiem dokumentiem;
  • iespēja ātri un vienkārši īstenot pacienta pieprasījumu ierobežot konkrēta ārsta piekļuvi viņa datiem SmartMedical sistēmā;
  • iespēja atļaut pagaidu piekļuvi ārstam vai speciālistam pamatotai darba pienākumu izpildei;
  • auditācijas ieraksti lietotāju lomu un tiesību vieglai pārvaldei un kontrolei.

Lietotāju lomas Personas Datu Aizsardzības (PDA) modulī

Modulī lietotāju grupām vai atsevišķiem lietotājiem var būt piešķirtas lomas, kas ir konfigurējamas moduļa iestatījumos un nosaka piekļuves robežas pacientu datiem:

Datu Aizsardzības ADMIN lietotājs/-i - lietotājs vai lietotāji ar administratora tiesībām darbam ar PDA moduli, citu lietotāju tiesību administrēšanai un kontrolei.
- Ārstējošais ārsts - lietotājs vai lietotāju grupa, kam ir tiesības redzēt savu pacientu visus dokumentus un formas sadaļā "Pacients" bez piekļuves pieprasījuma. Šī loma tiek piešķirta tikai tiem lietotājiem no norādītas grupas, kas atbilst papildus iestatījumu nosacījumiem;
Ārstējošā ārsta palīgs un medmāsa - lietotājs vai lietotāju grupa, kam ir tiesības redzēt ārstējošā ārsta pacientu visus dokumentus un formas sadaļā "Pacients". Šī loma tiek piešķirta lietotājam, ja viņš ārstējošā ārsta palīgu un medmāsu sarakstā.
- Ārsts - speciālists ar pagaidu piekļuvi Pacienta datiem - lietotājs vai lietotāju grupa, kas bez piekļuves pieprasījuma var redzēt norādīta pacienta tikai pašu izrakstītus dokumentus. Ar piešķirto pagaidu piekļuvi tiek rādīta iespēja redzēt visus dokumentus.
- Ārstējošais ārsts, ārstējošā ārsta palīgs, ārsts - speciālists pacienta neapstiprināto ārstu sarakstā - lietotājam vai lietotāju grupai ir jāpieprasa piekļuve pacienta datiem neskatoties uz lomu "Ārstējošais ārsta" vai "Ārstējošā ārsta palīgs". Nokļūt neapstiprināto ārstu sarakstā lietotājs var pēc pacienta pieprasījuma.
Datu Aizsardzības AUDIT lietotājs/-i - lietotājs vai lietotāji ar PDA auditora tiesībām redzēt auditācijas ierakstus, pagaidu piekļuves un neapstiprināto ārstu sarakstu.

PDA moduļa iestatījumu konfigurācija

Pēc noklusējuma Personas Datu Aizsardzības modulis ir izslēgts. Ieslēgt to SmartMedical sistēmā var sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība".
Kā ieslēgt, sakonfigurēt un lietot moduli papildus datu drošībai SmartMedical sistēmā, lūdzu lasiet mūsu lietošanas pamācību: