Atvieglotas piekļuves režīma piešķiršana noteiktām medicīniskām formām

Iestatījumu konfigurācija

Šī iespēja atrodas sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Formu konfigurācija" un atbrīvo lietotājus no nepieciešamības pieprasīt papildus tiesības, lai redzētu pacientu dokumentus kādā no sadaļas "Pacients" apakšsadaļām/medicīniskām formām. 

Pēc noklusējuma "atvieglotas piekļuves režīms" ir piešķirts sadaļām iezīmētām treknrakstā - kļūdainas e-Darbnespējas lapas un kļūdainas e-Receptes, kas prasa lietotāju uzmanību un darbības kļūdu labošanai. Pastāv iespēja iezīmēt pēc veselības aprūpes iestādes vai ārstu prakses ieskatiem arī citas apakšsadaļas/medicīniskās formas, lai atvieglotu piekļuvi arī tām.
Lai ieslēgtu atvieglotas piekļuves režīmu medicīniskām formām, pretī laukam "Ieslēgt "atvieglotas piekļuves režīmu" sadaļai ar medicīniskām formām" ieliekam ķeksīti un pēc tam atzīmējam tas medicīniskas formas/sadaļas, kurām tiks piešķirts atvieglotas piekļuves režīms. Spiežot pogu "Saglabāt" medicīnisko formu iestatījumi tiks saglabāti sistēmā.

Piekļuve medicīniskām formām ar šo ieslēgto iespēju

Lietotājs atverot sadaļu "SmartMedical > Pacients > Medicīniskas formas > Ārsta apskates", saņem sistēmas pieprasījumu izvēlēties pacientu:

Norādot pacientu, sistēma atver sarakstu ar pacienta dokumentiem. Tā kā šai sadaļai tika piešķirts atvieglotas piekļuves režīms, lietotājs redzēs attiecīgu sistēmas paziņojumu:

Spiežot pogu "Noņemt pacientu", lietotājam atvērsies saraksts ar visiem dokumentiem šajā sadaļā bez papildus tiesību pieprasījuma.