4. Lomas "Ārstējošā ārsta palīgs / medmāsa" iestatījumi

Iestatījumi lomai "Ārstējošā ārsta palīgs vai medmāsa" atrodas sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Vispārīgie iestatījumi > lauks iestatījumos "Lomas "Ārstējošā ārsta palīgs" iestatījumi". 

Šajā laukā tiek ieslēgta loma un tiek nozīmēta lietotāju grupa, no kuras tiks identificēti lietotāji - ārstējošo ārstu palīgi un medmāsas, kam tiks piešķirta piekļuve ārstējošo ārstu dokumentu no sadaļas "Pacients".
Pēc vispārīgo iestatījumu saglabāšanas ir jāpiešķir lomu "Ārstējošā ārsta palīgs" jau konkrētam lietotājam. To var izdarīt sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Ārstējošo ārstu palīgi un medmāsas". Atvērsies ārstu saraksts:
Izvēloties ārstu no saraksta, atvērsies logs, kurā ir jānorāda šī ārsta palīgs un termiņš, kurā šim lietotājam tiks piešķirta Ārstējošā ārsta palīga loma:
Pēc izvēles ir jāsaglabā esošie iestatījumi un var piešķirt lomu arī citiem Ārstējošo ārstu palīgiem.