3. Lomas "Ārstējošais ārsts" iestatījumi

Loma "Ārstējošais ārsts" - lietotājs vai lietotāju grupa, kam ir tiesības redzēt savu pacientu visus dokumentus sadaļā "Pacients". Lai piešķirtu lietotājam lomu "Ārstējošais ārsts", sadaļā "SmartMedical konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Vispārīgie iestatījumi" ir jānorāda lietotāju grupa, no kuras tiks izvēlēti lietotāji, kam tiks piešķirta loma un izvēles kritēriji, pēc kuriem lietotājiem tiks piešķirta loma "Ārstējošais ārsts":
Modulī var norādīt ka piekļuve pacienta datiem ir atļauta tikai lietotājiem ar lomu "Ārstējošais ārsts". Attiecīgajā laukā ir jāatzīmē šī opcija ar ķeksīti. 

Tālāk ir jānorāda:
1. lietotāju grupa, no kuras sistēma var identificēt ārstējošos ārstus, 

2. ārstējošā ārsta izvēles kritēriji, lai sistēma automātiski identificētu ārstējošos ārstus no augstāk minētas lietotāju grupas.
Visus norādītus iestatījumus ir jāsaglabā. 

Tagad lietotājs ar piešķirto lomu "Ārstējošais ārsts" redz pacientu datus sadaļā "Pacients" šādā formātā:
- no sākuma pieprasa izvēlēties pacientu
- rāda pacientam izrakstītus dokumentus