5. Loma "Ārsts ar pagaidu piekļuvi Pacienta datiem"

PDA moduļa iestatījumi nodrošina iespēju izvēlētai lietotāju grupai piešķirt ierobežotu piekļuvi Pacienta datiem, bet ar iespēju jebkurā brīdī paplašināt tiesības redzēt Pacientu datus uz īsu laika periodu. Lai saņemtu plašākas piekļuves iespējas šai lietotāju grupai ir jāpieprasa sistēmā pagaidu piekļuve datiem. Pagaidu piekļuves pieprasījumi tiek apstiprināti automātiski un tiek uzskaitīti SmartMedical sistēmā sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Pagaidu piekļuves saraksts". Tikai lietotājam ar PDA administratora tiesībām ir iespēja atslēgt piekļuvi lietotājam.

Kādiem ir jābūt iestatījumiem, lai ārstam būtu jāpieprasa pagaidu piekļuve Pacienta datiem?

Lietotājam ir jāpieprasa pagaidu piekļuve Pacienta datiem, ja 
- viņam nav piešķirta "Ārstējošā ārsta" loma,
- viņš ir lietotāju grupā, kam ir tiesības strādāt ar Medicīniskiem dokumentiem,
- viņam nav piešķirta atvieglota piekļuve Pacienta datiem bez izvēlēta Pacienta.
Šie noteikumi var tiek izmantoti kombinācijā vai atsevišķi.

Pagaidu piekļuves termiņu var arī noteikt PDA moduļa Vispārīgos iestatījumos. Laukā "Pagaidu piekļuves periods" ir jānorāda dienu skaits, uz kuru tiks piešķirta pagaidu piekļuve.

Piemēram, lietotāju grupai "Citi ārsti" ir jāpieprasa pagaidu piekļuve Pacienta datiem, ja iestatījumos:

1. variants. Šī lietotāju grupa nav minēta Ārstējošo ārstu grupu iestatījumos un citu lomu iestatījumos arī:
2. variants. Šī lietotāju grupa 
nav minēta Ārstējošo ārstu grupu iestatījumos, kā arī nav grupā "Lietotāji, kam ir atļauta piekļuve personas datiem bez izvēlēta Pacienta", bet ir minēta grupā "Lietotāji, kam ir tiesības strādāt ar Medicīniskiem dokumentiem":

Kā sistēmā strādā lietotājs ar iespēju pieprasīt pagaidu piekļuvi Pacienta datiem?

Lietotājam (ar ierobežotām tiesībām, bet ar iespēju paplašināt tiesības, pieprasot pagaidu piekļuvi) jebkurā no sadaļām "SmartMedical > Pacients" no sākuma ir jāievada Pacienta dati un jāizvēlas Pacients:


Kad Pacients ir izvēlēts atveras sadaļa ar lietotāja izrakstītiem dokumentiem. Virs dokumentu saraksta, dzeltenā laukā ir paziņojums "Lai redzētu visus pacienta datus, Jums ir jāpieprasa piekļuve. To var izdarīt šeit". Pieprasot piekļuvi lietotājam tiks piešķirtas tiesības redzēt arī citu ārstu dokumentiem:

Spiežot paziņojuma uz linku "šeit", atvērsies piekļuves pieprasījuma logs, kur ir jāievada tikai pamatojums brīvajā tekstā:

Ievadot pamatojumu un spiežot pogu "Piešķirt piekļuvi", lietotājam automātiski tiek apstiprināta piekļuve un sistēma rāda paziņojumu ar informāciju kura Pacienta dokumentiem ir piešķirta pagaidu piekļuve un līdz kuram datumam un laikam:
Aizverot paziņojuma logu, dokumentu sarakstā lietotājs redz ne tikai pašu izrakstītus dokumentus, bet arī citu ārstu dokumentus:

Kā atslēgt pagaidu piekļuvi konkrētam lietotājam?

Atslēgt pagaidu piekļuvi konkrētam lietotājam var tikai lietotājs ar PDA administratora tiesībām. To var sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Pagaidu piekļuves saraksts":

Spiežot pogu , atveras logs, kurā ir jānorāda piekļuves atslēgšanas pamatojums:
Saglabājot datus, pagaidu piekļuve ir atslēgta: