8. Lietotājam nav piešķirta neviena no PDA lomām un viņa lietotāju grupa nav atzīmēta iestatījumos

Gadījumā, ja lietotājam PDA administrators nepiešķir nevienu no PDA moduļa lomām un lietotājs nav minēts nevienā lietotāju grupā, tad lietotājs redz tikai pašu izrakstītus dokumentus sistēmas sadaļā "Pacients". Izņēmuma gadījums ir formas, kurām tika piešķirta atvieglota piekļuve iestatījumu sadaļā "Formu specifiskie iestatījumi".
 
Piemēram, PDA administrators sakonfigurēja PDA moduļa iestāstījumus, piešķirot lomas atsevišķām lietotāju grupām:
Lietotāju grupa "Citi ārsti" nav atzīmēta iestatījumos un tai PDA administrators nepiešķir konkrētu lomu. Šajā gadījumā lietotājs grupā "Citi ārsti" ir ierobežots piekļuvē Medicīniskiem dokumentiem. Atverot kādu no formām sadaļā "Sistēma > Pacients" lietotājam sākumā sistēma prasīs no lietotāja ievadīt pacienta datus:
Pēc pacienta datu ievades tiks atvērta sadaļa tikai ar lietotāja izrakstītiem dokumentiem un paziņojumu, ka lietotājam nav piekļuves citu ārstu dokumentiem un pieprasīt šādu piekļuvi var tikai PDA administratoram personīgi:

Lai pārbaudītu un nosauktu administratoram lietotāju grupu, kurā Jūs atrodaties, sistēmas loga augšdaļas labajā pusē kursoru tuviniet lietotāja simbolam un ieraudzīsiet lietotāja grupas nosaukumu: