7. Lietotājs ar piekļuvi personas datiem bez izvēlēta Pacienta

Atvieglot piekļuvi lietotājam personas datiem var, norādot iestatījumos sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Vispārīgie iestatījumi" lietotāju grupu pie 
- "Lietotājiem, kam ir tiesības strādāt ar Medicīniskiem dokumentiem"
un/vai
- "Lietotājiem, kam ir atļauta piekļuve personas datiem bez izvēlēta Pacienta".

1. variants ir šāds:
2. variants var būt šāds:

Ar šādiem iestatījumiem lietotājam ir neierobežota piekļuve personas datiem. Sistēma pirms rādīt pacienta dokumentus neprasa izvēlēties Pacientu, kā arī lietotājam ir pieejami visi Pacienta dokumenti, gan lietotāja izrakstītie dokumenti, gan citu ārstu izrakstītie dokumenti:
Šajā gadījumā lietotājs virs dokumentu saraksta redzēs paziņojumu, ka viņam ir piešķirta piekļuve visiem pacienta datiem.