6. Lomas "PDA auditors" iestatījumi

Datu Aizsardzības AUDIT lietotājs/-i - lietotājs vai lietotāju grupa, kam ir piešķirtas tiesības skatīties auditācijas ierakstus, pagaidu piekļuves sarakstu un neapstiprināto ārstu sarakstu.

Lai piešķirtu lietotājam/-iem šo lomu PDA moduļa vispārīgos iestatījumos ir jānorāda attiecīga lietotāju grupa laukā "Datu Aizsardzības AUDIT lietotāji" (iepriekš visām lietotāju grupām ir jābūt sakonfigurētam sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Sistēmas lietotāji > Sadaļu privilēģijas"):

Pēc iestatījumu saglabāšanas lietotājiem ar lomu "Datu Aizsardzības AUDIT" nebūs pieejamas sadaļas "Vispārīgie iestatījumi", "Formu konfigurācija":


Sadaļas "Pagaidu piekļuves saraksts" un "Neapstiprināto ārstu saraksts" būs pieejamas: