Neapstiprināto ārstu saraksts

Sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Neapstiprināto ārstu saraksts" ir saraksts ar ārstiem un ārsta palīgiem, kas nokļūt īpašajā sarakstā pēc pacienta pieprasījuma. Lietotājiem no šī saraksta ir jāpieprasa piekļuve pacienta datiem neskatoties uz lomu "Ārstējošais ārsts" vai "Ārstējošā ārsta palīgs".
Ierakstus sarakstā iespējams šķirot pēc izveidošanas datuma, pacienta un ārsta datiem.

Kā pievienot lietotāju "Neapstiprināto ārstu sarakstam"?

Lai lietotājs nokļūt šajā sarakstā sadaļā "SmartMedical > Pacients" ir jāizvēlas pacients. Pacienta kartes sadaļā "Neapstiprināto ārstu saraksts" ir iespēja pievienot ārstu vai ārsta palīgu šim sarakstam, spiežot pogu "+":
Nospiežot pogu, atveras logs, kurā ir jāizvēlas lietotājs no saraksta, jānorāda pamatojums un jāsaglabā norādītā informācija:
Pēc informācijas saglabāšanas sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Neapstiprināto ārstu saraksts" parādās jauns ieraksts.
Kā dzēst lietotāju no "Neapstiprināto ārstu saraksta"?

Lai izdzēstu lietotāju no "Neapstiprināto ārstu saraksta" ir jāatver tā pacienta karti, pēc kura pieteikuma ārsts ir šajā sarakstā. Sadaļā "SmartMedical > Pacients > Pacientu saraksts" atrodam pacientu un atveram pacienta karti un tas apakšsadaļu "Neapstiprināto ārstu saraksts":
Pretī norādītājam sarakstā ārstam ir poga "x" Dzēst. Spiežot to, atveras logs:
Norādot pamatojumu lietotāja dzēšanai no "Neapstiprināto ārstu saraksta", saglabājam datus.

Tagad sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība" lietotājs ir izslēgts no "Neapstiprināto ārstu saraksta":