Pagaidu piekļuves pieprasījumu saraksts

Sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība > Pagaidu piekļuves saraksts" ir apkopoti lietotāju pieprasījumi pagaidu piekļuvei Pacientu datiem:
Sarakstu ar pieprasījumiem var šķirot pēc pieprasījuma izveidošanas datumiem, piekļuves termiņa, ārsta un pacienta datiem.

Kā pieprasījumi nokļūt sarakstā?

Lietotāji ar tiesībām pieprasīt pagaidu piekļuvi Pacienta datiem noformē pieprasījumu. Piemēram,

Spiežot linku, atvērsies jauns pieprasījuma logs:
Norādot pamatojumu un spiežot pogu "Piešķirt piekļuvi", lietotājam tiks piešķirta piekļuve Pacienta datiem.
Aizverot piekļuves paziņojuma logu, atvērsies sadaļas dokumentu saraksts ar attiecīgu paziņojumu:

Pagaidu piekļuves pieprasījumu administrēšana

Kad lietotājam tika piešķirta piekļuve Pacienta datiem, lietotājs ar Datu Aizsardzības ADMIN tiesībām var redzēt sarakstu ar piekļuves pieprasījumiem. Izsniegto piekļuvi administrators var atsaukt, spiežot pogu "x" Dzēst:
Atvērsies logs piekļuves atslēgšanai, kurā ir jānorāda pamatojums un jāsaglabā informācija sistēmā.
Pēc piekļuves atslēgšanas, piekļuves pieprasījums nokļūt atsaukto pieprasījumu sarakstā:

Lietotājs - ārsts neredz pacienta dokumentu sarakstu un viņam atkal ir pieejams sistēmas paziņojums ar iespēju pieprasīt piekļuvi: