1. PDA moduļa vispārīgie iestatījumi

Pēc noklusējuma Personas Datu Aizsardzības modulis ir izslēgts. Ieslēgt to SmartMedical sistēmā var sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Personas Datu Aizsardzība". Logā ar moduļa iestatījumiem ir 5 apakšsadaļas sistēmas konfigurēšanai un administrēšanai: vispārīgie iestatījumi, formu konfigurācija, ārstējošo ārstu palīgi un medmāsas, pagaidu piekļuves saraksts un neapstiprināto ārstu saraksts.


Personas Datu Aizsardzības moduļa vispārīgie iestatījumi

  • Lauks "Ieslēgt Personas Datu Aizsardzības moduli" - ar ķeksīti ieslēdzam un aktivizējam PDA moduli SmartMedical sistēmā, kas ietekmē lietotāju sistēmas lietošanas tiesības un nodrošina pieeju datiem saskaņā ar moduļa konfigurāciju un norādītiem iestatījumiem.
  • Lauks "Ļaut piekļūt personas datiem ar izvēlētu Pacientu" tiek ieslēgts pēc noklusējuma kopā ar PDA moduļa aktivizēšanu un bez citu iestatījumu konfigurācijas modulis ierobežo piekļuvi sadaļas "Pacients" dokumentiem visiem lietotājiem
Piemērs: Ja pārējie iestatījumi nav sakonfigurēti, bet ir ieslēgta tikai PDA modulis un šī funkcionalitāte, sistēma vairs nerāda sagatavoto dokumentu sarakstu, bet nodrošina piekļuvi tikai izvēlēta Pacienta dokumentiem. No sākuma sistēma prasa lietotājam izvēlēties pacientu:

Pēc pacienta izvēles SmartMedical sistēma rāda tikai šī izvēlēta pacienta datus jebkurā no sadaļām "Pacients":
  • Laukā "Pagaidu piekļuves periods" norādiet dienu skaitu pagaidu piekļuves periodam, kas tiks piešķirts lietotājiem ar ierobežotām medicīnisko dokumentu lietošanas tiesībām.
  • Aktivizējot lauku "Atļaut piekļuvi Pacienta datiem tikai ārstējošiem ārstiem" ar ķeksīti, nozīmē ka modulī tiek aktivizēta ārstējošo ārstu loma. Loma "Ārstējošais ārsts" - lietotājs vai lietotāju grupa, kam ir tiesības redzēt savu pacientu visus dokumentus sadaļā "Pacients". Lai šī funkcionalitāte strādātu korekti, zemāk tajā pašā logā ir jānorāda ar ķeksīšiem:
1. lietotāju grupa, no kuras sistēma var identificēt ārstējošos ārstus, 

2. ārstējošā ārsta izvēles kritēriji, lai sistēma automātiski identificētu ārstējošos ārstus no augstāk minētas lietotāju grupas.
  • Laukā "Lietotāju lomu un grupu iestatījumos" pretī katrai lomai ir jānorāda lietotāju grupas, kurai tiks piešķirtas katras lomas tiesības:

Datu Aizsardzības ADMIN lietotāji - lietotājs vai lietotāji ar administratora tiesībām, kas var administrēt PDA moduli, pārvaldīt neapstiprināto ārstu sarakstu, ārstu palīgu tiesības, atcelt pagaidu piekļuvi pacientu datiem.
Datu Aizsardzības AUDIT lietotājs/-i - lietotājs vai lietotāji ar PDA auditora tiesībām var skatīties auditācijas ierakstus, pagaidu piekļuves sarakstu un neapstiprināto ārstu sarakstu;
Lietotāji, kam ir tiesības strādāt ar Medicīniskiem dokumentiem - lietotāju grupa, kas var bez piekļuves pieprasījuma strādāt tikai ar tiem medicīniskiem dokumentiem, kurus paši izrakstīja saviem pacientiem. Ja lietotājs nav atzīmēts šajā grupā, tad var redzēt savus izrakstītus dokumentus, bet nevar pieprasīt piekļuvi citiem dokumentiem.
Lietotāji, kam ir atļauta piekļuve pacientu datiem bez izvēlēta Pacienta - lietotāju grupa ar piekļuves tiesībām pie pacientu visu medicīnisko dokumentu saraksta.
  • Laukā "Lomas "Ārstējošā ārsta palīgs" iestatījumi" tiek ieslēgta funkcionalitāte un nozīmēta lietotāju grupa, no kuras tiek identificēti lietotāji - ārstējošo ārstu palīgi un kam tiks piešķirta piekļuve ārstējošo ārstu dokumentiem no sadaļas "Pacients". 

Pēc iestatījumu konfigurācijas visi iestatījumi tiek saglabāti, spiežot pogu "Saglabāt iestatījumus".