2. Atcelt iepakojuma izsniegšanu / Atcelt atzīmi "Paraugs"

Atcelt iepakojuma izsniegšanu
Lai atceltu iepakojuma izsniegšanu un reģistrētu darbību Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmā, moduļa kreisajā izvēlnē izvēlieties sadaļu "Atcelt iepakojuma izsniegšanu":

Spiežot pogu  pretī sadaļas nosaukumam, atvērās logs, kurā var ievadīt informāciju manuāli, ar 2D skenera vai ar WEB kameras palīdzību:
   Aizpildot informāciju un spiežot pogu "Turpināt", pieprasījums par iepakojuma izsniegšanas atcelšanu tiek nosūtīts uz Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu.

Sadaļas sarakstā informāciju var filtrēt pēc vairākiem parametriem: pieprasījuma datums, lietotājs, iepakojuma informācijas ievades vaids, rezultāti (veiksmīgi vai neveiksmīgi), produkta kods, partijas numurs vai sērijas numurs. Veiksmīgu vai neveiksmīgu rezultātu sarakstā var atšķirt pēc simboliem:  - veiksmīga iepakojuma izsniegšanas atcelšana vai  - iepakojuma izsniegšanas atcelšana nav pabeigta.Atcelt iepakojuma atzīmi "Paraugs"
Lai atceltu iepakojuma atzīmi "Paraugs" un reģistrētu darbību Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmā, moduļa kreisajā izvēlnē izvēlieties sadaļu "Atcelt iepakojuma atzīmi "Paraugs"":


Spiežot pogu  pretī sadaļas nosaukumam, atvērās logs, kurā var ievadīt informāciju manuāli, ar 2D skenera vai WEB kameras palīdzību:


Aizpildot informāciju un spiežot pogu "Turpināt", pieprasījums par atzīmes "Paraugs"atcelšanu no iepakojuma tiek sūtīts uz Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu.
Sadaļas sarakstā informāciju var filtrēt pēc vairākiem parametriem: pieprasījuma datums, lietotājs, iepakojuma informācijas ievades vaids, rezultāti (veiksmīgi vai neveiksmīgi), produkta kods, partijas numurs vai sērijas numurs. Veiksmīgu vai neveiksmīgu rezultātu sarakstā var atšķirt pēc simboliem:  - veiksmīga iepakojuma izsniegšanas atcelšana vai  - iepakojuma izsniegšanas atcelšana nav pabeigta.