1. Darbības ar iepakojumu: pārbaudīt, izsniegt, atzīmēt kā "Iznīcināts" vai "Paraugs"

Moduļa kreisajā izvēlnē zem nosaukuma "Iepakojumu darbības" ir 4 opcijas:

- pārbaudīt iepakojumu - t.i. SmartMedical sistēma tiešsaistē ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu pārbauda iepakojuma informāciju,
- izsniegt iepakojumu - t.i. SmartMedical sistēma veic iepakojuma verifikāciju un reģistrē iepakojuma izsniegšanas faktu Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmā,
- atzīmēt iepakojumu kā "Iznīcināts" - t.i. SmartMedical sistēma pārbauda iepakojuma statusu un reģistrē iepakojuma iznīcināšanas faktu Latvijas Zaļu Verifikācijas Sistēmā,
- atzīmēt iepakojumu kā "Paraugs" - t.i. SmartMedical sistēma pārbauda iepakojuma statusu un reģistrē iepakojumu kā Paraugu Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmā.


Lai izpildītu darbību, izvēlas vienu no 4 iespējām un klikšķina pogu  pretī tās nosaukumam. 
Atveras attiecīgais logs, piemēram, izvēloties 1.iespēju, atveras forma "Pārbaudīt iepakojumu":
Klikšķinot uz atbilstošas lapiņas, izvēlas veidu, kā tiks ievadīta informācija sistēmā: manuāli (ar klaviatūras palīdzību) vai 2D skeneri. 

Informācijas ievadīšana manuāli 

Ievadot informāciju par iepakojumu manuāli, aizpilda visus laukus, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*):

Klikšķina pogu "Nosūtīt". Veiksmīga rezultāta gadījumā tiek saņemts sistēmas paziņojums :
Gadījumā ja ievadītā informācija ir nekorekta, tiek attēlots kļūdas paziņojums par nepieciešamību pārbaudīt ievadīto informāciju:
Ievadītā informācija jāpārbauda, jāizlabo kļūdas un jānosūta atkārtoti.

Informācijas ievadīšanaa ar 2D skenera (DATAMATRIX koda lasīšanai) palīdzību

Ja informācija tiek ievadīta ar 2D skenera palīdzību, atver lapiņu "2D skeneris" DATAMATRIX kodu lasīšanai:
Skenējot DATAMATRIX kodu ar datoram pieslēgtu skeneri, visi nepieciešamus lauki tiek automātiski aizpildīti. Pēc tam klikšķina pogu "Nosūtīt".
   
   

Pieprasījumu saraksti ar iegūtiem rezultātiem

Klikšķinot uz sadaļas nosaukuma, tiek attēlots saraksts ar visām transakcijām tiešsaistē ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu. 
Informāciju sarakstā var filtrēt, norādot parametrus: iepakojuma pārbaudes vai izsniegšanas laiku, lietotāju, iepakojuma informācijas ievades veidu, rezultātu (veiksmīgi vai neveiksmīgi), produkta kodu, partijas numuru vai sērijas numuru. Veiksmīgu vai neveiksmīgu rezultātu sarakstā var atšķirt pēc simboliem:  vai .
Sarakstā tiek attēlots arī "Iepakojuma statuss" (ACTIVE, INACTIVE, UNKNOWN) un "Cēlonis" (SUPPLIED, EXPORTED, SAMPLE, DESTROYED).

Klikšķinot uz ieraksta, tiek attēlots rezultāts no Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmas  ar detalizētu pieprasījuma informāciju:

Visi verifikācijas pieprasījumi

Visi pieprasījumi: (pārbaudīt, izsniegt iepakojumu, atzīmēt iepakojumu kā "Iznīcināts" vai "Paraugs") ir aplūkojami sadaļā "Visi verifikācijas pieprasījumi":

Informāciju var filtrēt pēc vairākiem parametriem: iepakojuma pārbaudes vai izsniegšanas laika, lietotāja, iepakojuma informācijas ievades veida, rezultāta (veiksmīgs vai neveiksmīgs), produkta koda, partijas numura vai sērijas numura. 
Veiksmīgu vai neveiksmīgu rezultātu sarakstā var atšķirt pēc simboliem:  vai 
Klikšķinot uz ailes nosaukuma, saraksts tiek sakārtots pēc datuma, LZVS lietotāja, darbības, produkta koda, sērijas vai partijas numura, derīguma, iepakojuma statusa, cēloņa, rezultāta, lietotāja vai informācijas ievades veida.