4. Paroles iestatīšana un maiņa

Paroles iestatīšana un maiņa pieejama izvēlnē "Zāļu verifikācija", izvēloties "Moduļa iestatījumi". Atveras forma "Zāļu verifikācijas moduļa iestatījumi".
Sekcijā 
pieejamas pogas: 
Sertifikātu iestāde saņem no LZVO, tas ir derīgs 2 gadus.
Pagaidu paroli, lietotājvārdu un saiti sertifikāta lejuplādei no LZVO vietnes ārstniecības iestāde saņem no LZVO.
Šo informāciju iestāde nodod SmartMedical atbalsta dienestam.
Paroles sākotnējo iestatīšanu SmartMedical sistēmā veic atbalsta dienests, izmantojot no ārstniecības iestādes saņemto informāciju. Pēc iestatīšanas nodod ārstniecības iestādei informāciju, kas nepieciešama, lai iestāde turpmāk patstāvīgi strādātu ar zāļu verifikācijas moduli SmartMedical sistēmā.

Pēc patstāvīga darba uzsākšanas, iestādei pati kontrolē paroles atcerēšanos, lietošanu un regulāru  atjaunošanu. Iesakām veikt paroles nomaiņu pirms tās derīguma termiņa beigām, citādi lietotājs var tikt bloķēts un jaunas paroles saņemšanai var nākties atkārtoti vērsties LZVO.
Paroles maiņai izmanto pogu "Paroļu maiņa".
Paroles sastādīšanas noteikumi ir tādi paši kā citām parolēm Smart Medical sistēmā:

Sistēmā Ir iestrādāts automātisks kontroles mehānisms, kas iestata jaunu paroli automātiski (zināmu laiku - 5 dienas pirms paroles derīguma termiņa beigām), ja ieķeksēta izvēles rūtiņa "Mainīt paroli automātiski".
Ja līdz paroles derīguma termiņa beigām atlikušas mazāk nekā 5 dienas un automātiskais paroles nomaiņas mehānisms nav nostrādājis, lietotājam pašam jāveic paroles nomaiņa. 
Esošās paroles ievadīšanai laukā "Esošā parole", kopējiet simbolu virkni, kas tiek attēlota, klikšķinot uz acs ikonas, lai izslēgtu kļūdas iespēju, ja esošo paroli ievada manuāli.

Ja automātiskais paroles nomaiņas mehānisms nav nostrādājis, un arī pats lietotājs nav savlaicīgi veicis paroles nomaiņu, lietotājam atkārtoti jākontaktējas ar LZVO, lai saņemtu jaunu paroli un tā atkārtoti jānodod SM atbalsta dienestam SM sistēmas iestatīšanai. 


Comments