Sākums‎ > ‎

Sistēmas paziņojumi

Sistēmas pamatizvēlnes labajā pusē ir ikona ar zvaniņu - "Sistēmas paziņojumi"
 Ja saņemti jauni paziņojumi, uz ikonas "Sistēmas paziņojumi"tiek attēlots aplītis:

Klikšķinot uz ikonas, formas labajā pusē atveras sistēmas paziņojumu logs. 
Tā kā dažkārt notiek e-Veselības sistēmas darbības pārtraukums, izveidota paziņojumu kategorija "e-Veselība" par e-Veselības sistēmas pieejamību. Paziņojums var pienākt vēlāk (ar laika nobīdi) nekā notikusi e-veselības sistēmas atteice. Ja lietotājam radušās pamatotas šaubas par e-veselības sistēmas pieejamību, bet lietotājs, kas parakstījies uz paziņojumu saņemšanu, paziņojumu nav saņēmis, ieteicams zvanīt uz e-veselības atbalsta dienestu, lai precizētu e-veselības sistēmas darbības statusu. Ja e- veselības sistēma nedarbojas pilnībā, par tās atteici liecina arī pacienta datu atjaunošanas iespējas (no e-veselības sistēmas - lupas ikona) nefunkcionēšana pacienta kartē, ja lietotājs ir autorizēts šādu darbību veikt. 
Cita paziņojumu kategorija sniedz informāciju par APANS talonu apmaiņu ar NVD VIS sistēmu, ja fiksētas problēmas, utml. 
Lai iespējotu konkrēto paziņojumu funkcionalitāti, klikšķina zobratiņa ikonu "Paziņojumu iestatījumi" paziņojuma loga virsraksta joslas kreisajā pusē. 
Atveras logs ar iespēju norādīt tās paziņojumu kategorijas, kuru paziņojumus vēlaties saņemt SmartMedical sistēmā. Ieķeksējot sadaļu ailē "Rādīt kategoriju", tiks attēloti īsi izvēlētās kategorijas paziņojumi, ieķeksējot sadaļu ailē "...detalizēti", tiks attēloti detalizēti šīs kategorijas paziņojumi.

Pēc iestatījumu saglabāšanas paziņojumu logā tiks attēloti izvēlēto kategoriju paziņojumi. Pēc nepieciešamības var ieslēgt/atslēgt paziņojumu filtru, klikšķinot tumši zilās pogas ar paziņojumu kategoriju ikonām

Šobrīd ir pieejamas paziņojumu kategorijas: e-Veselība, uzaicinājumi, sistēmas paziņojumi, NVD taloni. Tiek izstrādāta funkcionalitāte citu paziņojumu veidu saņemšanai.
e-Veselības paziņojumu attēlu nozīme: sarkanā krāsa - savienojums ar e-Veselības sistēmu ir pārtraukts:
zaļā krāsa - savienojums ar e-Veselības sistēmu ir atjaunots: 
Klikšķinot paziņojumu logā uz konkrēta paziņojuma, atveras pilns paziņojuma teksts:
Pa labi no paziņojuma tiek attēlots tā saņemšanas datums un laiks. Izlasītu paziņojumu var paslēpt, klikšķinot krustiņa ikonu. 
Ja vēlas izdzēst visus saņemtos paziņojumus, paziņojumu loga virsraksta joslā klikšķina ikonu "Dzēst visus"