Sākums‎ > ‎Sadaļa "Atskaites"‎ > ‎

Apdrošināšana

Atskaišu sadaļā "Apdrošināšana" pieejamas atskaites par apdrošinātāju segtajām pakalpojumu izmaksām. Iespējams iegūt informāciju lietotāja norādītajā laika posmā sadalījumā pa ārstiem, pacientiem, pakalpojumu kodiem, pakalpojumu grupām, pacientiem, apdrošināšanas kompānijām
Filtros iespējams sašaurināt atlasāmo informāciju, norādot kādu pacienta vārda, uzvārda, personas koda fragmentu, konkrētu ārstu(s), filiāli, termināli, pakalpojuma koda fragmentu, konkrētu apdrošinātāju vai tml.

Atverot apdrošināšanas atskaišu sadaļu pašā augšā ir sekcija "Transakciju apstiprināšana" apdrošināšanas transakciju apstiprināšanai:
  • Iespējams ar ķeksīti atzīmēt transakcijas, kuras apstiprināt (ja jāpielieto kāds īpašs apstiprināšanas/pārbaudes scenārijs). Tā kā pašlaik apstiprināšanas procesam iespējama automātiska norise, šo iespēju var izmantot specifiskos gadījumos/ specifiskām vajadzībām. 
  • Ja transakcija ir apstiprināta, lai to anulētu, jāsazinās ar apdrošināšanas kompāniju. Jo apstiprinātas transakcijas gadījumā apdrošināšanas kompānija bloķē anulēšanu no savas puses. 
Sekcijā "Apstiprinātie dati" pieejamas 13 apdrošināšanas atskaites.

Pirmajās trijās apdrošināšanas atskaitēs paredzētas atsevišķas ailes pakalpojumu izmaksu summai un kompensācijai (sakrīt gadījumos, kad apdrošinātājs kompensē pakalpojumu izmaksas pilnā apmērā).
Pakalpojumu atskaitē attēloti konkrēti pakalpojumi kodi, kuru izmaksas kompensējuši apdrošinātāji.
Apdrošināšanas atskaite pēc apdrošinātājiem sniedz informāciju par katru apdrošināšanas kompāniju
Apdrošināšanas atskaite pa ārstiem sniedz informāciju par katru ārstu
Atskaitē "Summārā atskaite (nauda)" iespējams aplūkot informāciju par katru ārstu un katru apdrošināšanas kompāniju tikai naudas kopsummas aspektā.
Atskaitē "Summārā atskaite (taloni)" iespējams aplūkot informāciju par katru ārstu un katru apdrošināšanas kompāniju tikai apdrošināšanas talonu kopskaita aspektā.
Atskaitē "Summārā atskaite (pacienti)" iespējams aplūkot informāciju par katru ārstu un katru apdrošināšanas kompāniju pacientu kopskaita aspektā.
Atskaitē "Pakalpojumu grupas un apdrošinātāji" iespējams aplūkot informāciju par kopsummu katrā pakalpojumu grupā, kā arī attiecībā uz katru apdrošinātāju. Piemērā - 3 pakalpojumi ietilpst 2 grupās.
Atskaitē "Pakalpojumi un apdrošinātāji" iespējams aplūkot informāciju - summu par katru pakalpojumu (tiek attēlots nosaukums) katram apdrošinātājam.
Atskaitē "Summas pēc izveidotājiem" un "Talonu skaits pēc izveidotājiemiespējams aplūkot informāciju, par kādu summu un cik apdrošināšanas talonus izveidojis katrs darbinieks, kas ievadījis SmartMedical sistēmā informāciju par apdrošinātāju apmaksātajām manipulācijām.
Atskaitē "Transakcijas pa vienai (hronoloģiski)" iespējams atsevišķi pārlūkot transakcijas, sakārtotas hronoloģiskā secībā (jaunākās saraksta augšā). Saraksts ietver pacienta personas datus, zobu virsmu apzīmējumus un numurus, kompensācijas apjomu cenas izteiksmē, manipulāciju skaitu, transakcijas numuru u.c.
Atskaitē "Transakcijas pa vienai" (pēc pacienta) iespējams atsevišķi pārlūkot katra pacienta transakcijas, sakārtotas hronoloģiskā secībā (vispirms - saraksta augšpusē vecākās). Saraksts ietver arī zobu virsmas un numurus, kompensācijas apjomu procentos, transakcijas numuru u.c.


Comments