Kases atskaites

Kases atskaišu saturam ir līdzīga struktūra. Atšķirīgs ir katras atskaites izmantošanas veids:
  • Kases atskaiti par periodu var izmantot jebkuram atskaites periodam,
  • Dienas slēgšanas atskaiti sagatavo dienas beigās,
  • Auditācijas atskaites netiek numurētas. Tās izmanto, lai salīdzinātu reālo situāciju atskaites sagatavošanas brīdī ar dienas slēgšanas atskaišu datiem. Ja dati nesakrīt, tiek attēlots brīdinājums.
Katru minēto atskaišu sagatavošanas iespēju var atļaut noteiktai lietotāju grupai. Lietotāju grupas, kas būs tiesīgas sagatavot katra tipa atskaites norāda saskarnē Sistēmas konfigurācija>Kase/norēķini>e-Kvīts konfigurācija>e-Kvīts iestatījumi, izvēloties no izkrītošā saraksta - iepretim katrai darbībai.
Lietderīgi iestatīt brīdināšanu par e-kvīšu diapazona izlietojumu (iestatot atbilstošus brīdinājumu sliekšņus).  Kā arī e-kvīts nosūtīšanu uz klienta e-pastu (iespēja būs pieejama drīzumā), ieķeksējot izvēles rūtiņu.
Ja administrators neveiks kvīšu diapazona izlietojuma iestatījumu maiņu, tad pēc noklusētā (palikuši mazāk nekā 100 e-kvīšu numuri) reizi dienā visiem lietotājiem, kas iekļauti  Administratoru grupā, tiks nosūtīts sistēmas paziņojums: "Ir palikušas Y - kvītis. Lūdzu papildiniet e-kvīts diapazonus !".
Savukārt, ja būs aizpildīts iestatījums - atlikušais e-kvīšu skaits, pie kura jābrīdina visi sistēmas lietotāji, tad visi sistēmas lietotāji saņems paziņojumu: 
"Ir palikušas tikai Z e-kvītis. Ir jāpapildina e-kvīts diapazonus. Nekavējoties informējiet Sistēmas administratoru !"Comments