Sākums‎ > ‎Sadaļa "Atskaites"‎ > ‎

Kombinētās atskaites

Kombinētā atskaite Pakalpojumu grupas + Ārsti atspoguļo maksas pakalpojumu, kā arī valsts nesegto pacientu iemaksu skaitu un tiem atbilstošo naudas naudas summu lietotāja izvēlētajā laika periodā
 • Skaits un summa atspoguļoti sadalījumā pa apdrošinātājiem un kases ieņēmumiem (atsevišķas ailes sarakstā). 
 • Katrs no šiem atsevišķajiem apkopojumiem, savukārt, tiek atspoguļots detalizējumā (par katru apdrošinātāju) un (katru pakalpojumu grupu) kā atsevišķas ailes sarakstā.
 • Apdrošināšanas kompāniju segtās summas, savukārt, aplūkojamas detalizējumā (kā pilnībā apmaksātas vai kā piemaksa apdrošināšanas talonā (gadījumos, kad apdrošinātājs neapmaksā pieteikto summu pilnā apmērā) kā atsevišķas ailes sarakstā.
 • Atskaitē pieejama detalizācija par katru ārstu grupu un katru ārstu (kā atsevišķas rindas sarakstā). Virzot peles kursoru pāri bultiņai pie ārstu grupu izkrītošā saraksta,  lietotājam tiek atgādināts, kur sarakstu var iestatīt: .
 • Pēc noklusētā atskaitē tiek atspoguļoti dati par visām pakalpojumu grupām un visiem apdrošinātājiem par tekošo dienu un ar maksimālo detalizāciju.
 • Ja lietotājs vēlas, izmantojot atlases nosacījumus dzeltenajā (filtra) panelī, var izvēlēties attēlot datus tikai par:
  • atsevišķiem apdrošinātājiem (var norādīt vairākus), 
  • atsevišķu ārstu grupu (var norādīt vairākas), 
  • atsevišķiem ārstiem (var norādīt vairākus), 
  • atsevišķām pakalpojumu grupām (var norādīt vairākas), 
  • atsevišķu termināli utml. 
Šadā gadījumā no izkrītošajiem sarakstiem izvēlas atsevišķas vērtības (piem. noteiktu pakalpojuma grupu, noteiktu termināli utml.), par kurām nepieciešams atlasīt pakalpojumu skaitu (ar tiem atbilstošo naudas summu). Pakalpojumu grupu jānorāda atsevišķi (attiecībā uz apdrošinātājiem vai attiecībā uz pakalpojumiem, kas apmaksāti kasē). Tāpat lietotājs, izmantojot filtra nosacījumu iestatīšanu, var samazināt atskaites detalizācijas līmeni, ja nav nepieciešama tik smalka detalizācija, kā tiek piedāvāta pēc noklusējuma.
 • Svarīgi saprast, ka skaitļi pirmajās 2 atskaites ailēs un rindās (ietonētas zilā krāsā) tiek izrēķināti kā summa no citām saraksta ailēm/rindām. Tādējādi, ja lietotājs pirms filtra pielietošanas iestatījis filtrā tādus atlases nosacījumus, kuru rezultātā atskaitē atspoguļota tikai daļa pakalpojumu, tad attiecīgi pirmajās divās saraksta ailēs/pirmajā rindā attēlotās vērtības (kopsummas, kopskaiti) būs atbilstoši mazākas.
Sekojošā attēlā redzama daļa no maksimāli detalizētas kombinētās atskaites - pakalpojumi pa pakalpojumu grupām ar kopsummām (pirmajās 2 ailēs - pakalpojumu kopsumma un kopskaits (t.sk. apdrošināšana)), nākamajās 2 ailēs - pakalpojumu kopsumma un kopskaits (kasē), 10. un 11. ailē - pakalpojumu kopsumma un kopskaits (apdrošināšana)). Katrā rindiņā - viena ārsta vai ārstu grupas dati.
Aiz aiļu grupas "Apdrošināšana" pa labi seko pakalpojumu summas un skaiti, kā arī PVN (apkopojumā pa atsevišķām pakalpojumu grupām). Vēl vairāk pa labi - seko sadalījums katrai apdrošināšanas kompānijai 
(apkopojumā pa atsevišķām pakalpojumu grupām).

Sekojošā attēlā redzama daļa no iepriekšējā attēlā redzamās kombinētās atskaites (pakalpojumi pa pakalpojumu grupām - vienai apdrošināšanas kompānijai):

Kombinētā atskaite Pakalpojumu grupas + Ārsti+ Grupas atspoguļo maksas pakalpojumu, kā arī valsts nesegto pacientu iemaksu naudas summu lietotāja izvēlētajā laika periodā sadalījumā pa pakalpojumu grupām (ailes)pa ārstu grupām un ārstiem (katra pacienta datus attēlojot atsevišķā rindā). 
Ja pakalpojumi nav sadalīti grupās, tad informācija tiek attēlota tikai divās ailēs "Kopā" un "Pakalpojumi bez grupām", un tā ir vienāda.

Atskaite "Pacientu skaits pēc manipulācijām" ļauj atlasīt datus par konkrētās vai visu manipulācijas sniegšanas skaitu un pacientu skaitu, kam tā sniegta.
Atskaite "Kopējā naudas summa pēc manipulācijām" ļauj atlasīt datus par konkrētās vai visu manipulācijas sniegšanas skaitu, unikālo pacientu skaitu, kam tā sniegta, un kopsummu naudas izteiksmē. Salīdzinot ar iepriekšējo atskaiti, ir vēl viena aile "Summa", kā arī ir papildus iespēja, ieķeksējot izvēles rūtiņu, datus sagrupēt pa ārstiem.
Ja rūtiņa ieķeksēta, aiz manipulācijas, ko veicis konkrētais ārsts tiek attēlota to kopsumma un saraksta beigās visu ārsta veikto manipulāciju kopsumma.

Atskaite "Pakalpojumu atskaitesComments