Sākums‎ > ‎Sadaļa "Atskaites"‎ > ‎

Pacientu atskaites

Lai aplūkotu/atlasītu/eksportētu uz excel failu pacientu datus, klikšķina Atskaites > Pacientu atskaites. Pieejamas 2 atskaites par pacientiem:
Pacientu sarakstā iespējams atlasīt datus par noteikta vecuma, dzimuma, ģimenes ārstu pacientiem utml. Var atlasīt arī kādā noteiktā teritorijā dzīvojošus pacientus. Filtri nosacījumi ir kombinējami. Piemēram, sekojošā attēlā izveidotais filtrs atradīs visus pacientus, kas dzīvo Sporta vai Eksporta ielā un ir vecumā - 49 gadi vai virs 49 gadiem (>=), bet vēl nav sasnieguši 50 gadu (<) vecumu.
Atlasītos datus var exportēt xls formātā (klikšķinot ikonu ar X burta attēlu) un apstrādāt atbilstoši paredzētajam mērķim. Piemēram, telefoniski apzvanīt visus šos pacientus un 
uzaicināt uz potēšanos, apskati vai specifisku testu/analīžu veikšanu.

Pacientu pakalpojumu atskaite ļauj iestatīt maksas pakalpojumu atlasi, uzdodot kā filtra nosacījumus konkrētas manipulācijas, to sarakstu, atdalot katru ar komatu, konkrētu laika periodu, ārstu.
Filtrā ir 2 vienādi atlases parametru komplekti - viens iestata nosacījumus, kuriem jāizpildās, bet otrs - nosacījumus, kuriem nav jāizpildās, lai kāda ierakstu kopa tiktu attēlota. 
Piemērā uzdotais filtrs attēlos visus pacientus, kam veiktas uzskaitītās manipulācijas no maksas pakalpojumu klasifikatora.
Laika periodu var uzdot, izmantojot konkrētus datumus, vai norādot dienas (kā skaitu) - šajā gadījumā izkrītošo atlases parametru sarakstā jāizvēlas iespēja: "Laika posma šablons". Izvēloties šo vērtību - noklusētais šablons ir 0 līdz 0 dienas, respektīvi, dati par šodienu:
Ja nepieciešams, sastāda sarežģītākus atlases nosacījumus. Ļoti sarežģītus atlases nosacījumus sastādīt nevar, jo ir tikai 2 atlases nosacījumi, no kuriem vienam ir, bet otram - nav jāizpildās:
Piemērā uzdotais filtrs attēlos visus pacientus, kam veiktas manipulācijas no maksas pakalpojumu klasifikatora 5-10 dienas atpakaļ, neņemot vērā manipulācijas, kas veiktas 8 dienas atpakaļ.Comments