Sākums‎ > ‎

Papildfunkcija: Dienas stacionārs


SmartMedical dienas stacionārsDienas stacionāra funkcionalitāte paredz iespējas: veidot dienas stacionāra epizodi, karti, APANS talonu, pacienta dokumentus, sagatavot līgumu un rēķinu, atskaites, plānot operāciju, pārvietot stacionāra karti uz arhīvu utml. Lai dienas stacionāra moduli izmantotu iespējami atbilstoši lietotāja vajadzībām, vispirms veic tā iestatīšanu. Skat. aprakstu.
Lai uzsāktu darbu ar Dienas stacionāra moduli, izvēlas šo iespēju pirmajā (Smart Medical) izvēlnē:
vai arī klikšķina "Dienas stacionārs" izvēļņu joslā:
Atveras saskarne, kuras kreisajā pusē ir iespējas:
  1. Veidot jaunu epizodi skatīt video,
  2. Apskatīt epizožu sarakstu, 
  3. Apskatīt karšu sarakstu,
  4. Plānot operācijas, apskatīt ieplānotās un notikušās operācijas (ja iespēja iestatīta).

Labajā pusē tiek attēlots epizožu saraksts (pēc noklusētā ar tekošajā dienā izveidotajām epizodēm).