Dienas stacionāra parametru iestatīšana

oParametru iestatīšana iespējama izvēlnē "Sistēmas konfigurācija" klikšķinot "Dienas stacionārs":
Formas kreisajā pusē tiek attēlots saraksts ar iestatījumiem:

Klikšķinot uz katra no kreisajā pusē attēlotajiem vienumiem, tiek attēlota saskarne atbilstošu iestatījumu veikšanai.

Klikšķinot "Vispārīgie iestatījumi", tiek attēlota saskarne, kurā iespējams izvēlēties: 
  • vai rādīt izvēlni "Dienas stacionārs" galvenajā izvēļņu joslā", 
  • kurām lietotāju grupām piešķirt lomu "Statistiķis":
Pēc iestatījumu izvēles tos saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt".

Klikšķinot "Stacionārs", tiek attēlota saskarne, kurā iespējams iestatīt un labot stacionāra iestatījumus: 
  • nosaukumu,
  • izvēlēties noklusēto ārstu (klikšķinot uz bultiņas ikonas un izvēloties no sistēmas lietotāju saraksta),
  • iestatīt karšu numerācijas mainīgo un nemainīgo daļu.
Ja nepieciešams, var sākt karšu numerāciju no jauna, ieķeksējot izvēles rūtiņu "Sākt numerāciju no jauna".
Pēc iestatījumu izvēles tos saglabā, klikšķinot pogu "Saglabāt".

Klikšķinot "Nodaļas", tiek attēlota saskarne, kurā iespējams pievienot stacionāram nodaļu - poga "Pievienot nodaļu": 
  • nosaukumu,
  • dokumentu nosaukumu,
  • tālruni.
Klikšķinot uz esoša nodaļas ieraksta, tiek atvērta daļēji vai pilnībā aizpildīta forma "Pievienot nodaļu", kurā labo nodaļas vai dokumenta nosaukumu, tālruni.


Comments