Pacienta dokumentu sagatavošana

Dienas stacionāra pacienta  kartē ir lapiņa "Dokumenti", kas paredzēta dokumentu sagatavošanai:
  • iespēja izveidot izrakstu-epikrīzi,
  • iespēja izveidot operācijas aprakstu.
Klikšķinot "Izveidot izrakstu", atveras forma "Izraksts-epikrīze" ar pacienta diagnozi un iespēju rakstīt komentārus pie diagnozēm, aizpildīt informāciju par anamnēzi, rekomendācijas utml. Klikšķinot pogu "Saglabāt", tiek attēlots paziņojums uz zaļa fona par veiksmīgu dokumenta saglabāšanu.
Kad aizpildīti visi lauki, kuros lietotājs paredzēja ievadīt informāciju, klikšķina pogu "Saglabāt un drukāt", lai dokumentu izdrukātu un izsniegtu izrakstu pacientam.
Dokumenta sagatavošanai var izmantot iepriekš definētus šablonus, kuru saturu var papildināt pēc nepieciešamības. Šablona meklēšanai izmanto lupas ikonu, bet jauna šablona veidošanai - disketes ikonu.

Klikšķinot "Izveidot operācijas aprakstu", atveras forma "Operācijas apraksts (veidot)", kurā var aprakstīt pacientam veikto operāciju, ietverot noteikta satura informāciju, un aprakstu izdrukāt.
Pieejamais operāciju nosaukumu saraksts atbilst sadaļā Sistēmas iestatījumi>Operāciju plānošana>Operāciju pakalpojumi izveidotajam sarakstam. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar atbalsta dienestu, ja vēlaties izmantot operācijas apraksta veidošanas iespēju, bet klikšķinot uz lupas ikonas nav izvēles/meklēšanas iespēju. 

Comments