1. Sistēmas konfigurācija darbam ar NVD taloniem

NVD pieeju konfigurācijaSadaļā Sistēmas konfigurācija -> NVD konfigurācija ir jānosaka iestatījumi, lai darbs ar NVD taloniem būtu ērts un viegls.

Talonu ikmēneša uzskaites konfigurācija
Šajā sadaļā tiek konfigurēti iestatījumi ikmēneša atskaitēm:
- ieslēgt ikmēneša uzskaites aprēķinu, atzīmējot attiecīgo aili ar ķeksīti. Tas nodrošinās Jūs ar NVD talonu atskaitēm.
- noteikt nākamā mēneša datumu, līdz kuram taloni par iepriekšējo mēnesi tiks sūtīti uz NVD
- noteikt NVD talonu ikmēneša uzskaites beigas datumu
Lai iestatījumi saglabātos, spiežam pogu "Saglabāt".
Nosakot datumu testēšanas epizodes beigām un aizsūtīšanai uz NVD, spiežot pogu "Aprēķināt" tiks veidota atskaite, bet loga apakšā radīsies informācija par neaizsūtītiem taloniem, kurus sistēma ienesīs atsevišķajā sarakstā Atskaišu sadaļā.


Iestādes piekļuves konfigurācija
Šajā sadaļā (otrajā sadaļā sānu izvēlnē) konfigurējam iestādes un lietotāju piekļuvi NVD sistēmai. Atvērsies logs, kur būs redzama informācija par esošā lietotāja piekļuves datiem NVD sistēmai, kā arī būs iespēja pievienot jaunu lietotāju.
Spiežot pogu "Pievienot lietotāju" atvērsies atsevišķs logs, kurā var ievadīt jauna lietotāja piekļuves datus NVD sistēmai - PANDA (šos datus lietotājs saņem Nacionālajā Veselības Dienestā, parakstot attiecīgo līgumu). Aizpildot visus loga laukus spiežam pogu "Saglabāt un pārbaudīt". Sistēma pārbaudīs šī lietotāja piekļuves datus sasaistē ar PANDA sistēmu. Tā kā NVD sniedz jaunus piekļuves datus katru mēnesī, attiecīgi lietotāja piekļuves informācija tiek atjaunota katru mēnesi. Lai atgrieztos pie saraksta spiežam pogu "<< Pie saraksta".
Poga "Meklēt iestādes" meklē unikālus iestādes kodus pēdējos 5000 talonos.


Citas konfigurācijas
Trešā sadaļa sānu izvēlnē piedāvā noteikt citus iestatījumus darbam ar NVD taloniem. Talonu sūtīšanas iestatījumi:
- sūtīt/nesūtīt neapstiprinātus talonus uzreiz (talonam automātiski tiks mainīts statuss no "Neapstiprināts" uz "Sagatavots sūtīšanai". Pēc noklusējuma neapstiprināti taloni netiks sūtīti.
- ieslēgt/atslēgt sistēmas paziņojumus par pieņemtajiem taloniem. Pēc noklusējuma lietotājs saņem paziņojumu ar informāciju par taloniem no NVD.
- pārvietot dublikātus uz atsevišķu sarakstu (karantīnu). Pēc noklusējuma taloni - dublikāti netiek pārvietoti dublikātu sarakstā. Atzīmējot šo iestatījumu ar ķeksīti visi taloni ar līdzīgiem datiem netiks sūtīti uz NVD.
Lai saglabātu konfigurāciju, spiežam pogu "Saglabāt".
Atsevišķi tiek konfigurēta APANS (ambulatoro) talonu izveide. Šajos iestatījumos var norādīt:
- talonu sēriju pēc noklusējuma (tā automātiski tika ievadīta jaunos talonos)
- noteikt ierobežojumu manipulāciju skaitam talona vienā rindā
- noteikt epizodes beigas datuma iestatījumus
- noteikt ārsta klasifikatoru
- radīt/nerādīt talonu sēriju un numuru
- pārņemt/nepārņemt talona iezīmes
- atļaut/neļaut lietot asistentus
- norādīt primāro iestādi, gadījumos, kad ārsts strādā vairākās iestādēs.
- piešķirt iestādes filiālēm numurs no NVD klasifikatora. 
Nosakot APANS (ambulatoro) talonu konfigurāciju, sistēma automātiski pielietos norādītus iestatījumus talonu izveides, nosūtīšanas un uzskaites laikā. Pats galvenais saglabāt iestatījumus, spiežot pogu "Saglabāt".

Papildus konfigurācijas darbam ar NVD taloniem:

- iespēja saglabāt APANS/ZPANS talonus bez ārstniecības personas
- papildus konfigurācija lietotāju privilēģiju grupās sadaļā "Sistēmas lietotāji"
- iespēja kontrolēt filiāles numuru pie talona izveides un neļaut ievadīt numuru, kurš nav konfigurācijā
- iespēja atslēgt kļūdu rādīšanu un pārbaudīšanu jau apmaksātājos NVD talonos
- iespēja neaizpildīt NVD talonos pacienta grupu no pacienta kartes
- ievadot APANS/ZPANS talonus, pievienota iespēja ievadīt arī pacienta dzimšanas datumu
- iespēja atzīmēt APANS/ZPANS talonus. Ieslēdzot šo funkcionalitāti, talonā parādīsies poga "Atzīmēt talonu". Spiežot pogu talonā, sadaļā "NVD atskaites" atsevišķajā sarakstā ar attiecīgu nosaukumu parādās arī atzīmēti taloni.

Ieslēgt funkcionalitātes var sadaļā "Sistēmas konfigurācija > NVD konfigurācija > Cita konfigurācija", atzīmējot attiecīgo lauku ar ķeksīti.

Talonu derīguma pārbaudes konfigurācija
Sānu sadaļā "Talonu validācija" tiek noteikti iestatījumi, pēc kuriem sistēma pārbaudīs NVD talonu aizpildes pareizību. Lai noteiktu laukus ir jāatzīmē ar ķeksīti aile "Validēt talonu" un pēc tam noteikt nepieciešamus talona derīguma laukus. Iesakām atzīmēt visus laukus ar ķeksīti. Lai saglabātu iestatījumus, spiežam pogu "Saglabāt".

Kad iestatījumi ir noteikti, var pāriet pie nākamā soļa un sākt aizpildīt NVD talonus.
Comments