3. NVD talonu veidošana no sadaļas NORĒĶINI

Ieteicam izmantot šo opciju iestādēm un praksēm, kas strādā ar kases aparātiem, apdrošinātājiem un lieto SmartMedical norēķinu sadaļu. Sadaļā SmartMedical -> Norēķini atveras norēķinu logs, kurā sānu izvēlnē ir apakšsadaļa NVD -> + APANS talons vai + ZPANS talons.
Ja pirms talona veidošanas nebija izvēlēts pacients, tad atvērsies tukša NVD talona forma ar neaizpildītiem pacienta datiem. Šajā gadījumā ir jāievada pacienta personas kods un sistēma automātiski aizpildīs pacienta datu laukus. Ja sadaļā Norēķini pirms talona veidošanas, tika izvēlēts pacients, tad atverot talona formu, pacienta dati jau tiks aizpildīti.
NVD talona formā ir jāaizpilda visi lauki. Gandrīz visās ailēs darbojās uzvednes, ka arī iespēja izsaukt datus (diagnožu kodus) no NVD datubāzes (nospiežot + ailē „Diagnozes kodi (SSK-10)”).

Spiežot pogu "Saglabāt" veidosies NVD talons, bet kā ir redzams sistēma piedāvā papildus opcijas talona saglabāšanas stadijā:
 - spiežot pogu "Saglabāt talonu" - talons tiks vienkārši saglabāts NVD talonu sarakstā,
 - spiežot pogu "Saglabāt un Drukāt talonu" - talons tiks saglabāts un izdrukāts,

tai skaitā sistēmā piedāvā izvēlēties vienu no opcijām, kuru jāatzīmē ar ķeksīti:
 - pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam,
 - pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu un nedzēst pacienta datus  - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam ar tā paša pacienta aizpildītiem datiem,
- pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu, saglabājot ārstniecības personu - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam ar aizpildītiem ārstniecības personas datiem.

Lai pariet pie NVD talonu saraksta, sadaļā „Norēķini” izvēlēsimies sadaļu NVD -> Talonu saraksts:

Atvērsies logs ar visiem taloniem, kurā redzam arī tikko izveidoto talonu. Talonus var atlasīt ar dažādu filtru palīdzību (šķirot pēc datuma, pacienta, ārsta, asistenta, maksātāja, nosūtītāja, statusa, manipulāciju koda, filiāles, pacienta datiem u.c.). Šeit sistēma izvērtē un pārbauda, vai taloni ir noformēti pareizi, un ja tajos ir kļūdas, informē par tiem (norādot talona numuru un kļūdu aprakstu). Var redzēt sarkano bloku, kurā ir rakstīts, ka talonos ir atrastas kļūdas, kļūdu skaits. Lai apskatītu kādas ir tas kļūdas un kuros talonos, tad ir jānospiež uz sarkano bloku virs talonu saraksta. Spiežot, atvērsies detalizēta informācija par kļūdām, kas ir jāizlabo.

Kad visi taloni ir pārbaudīti un kļūdas tajos ir izlabotas, taloni ir gatavi sinhronizēšanai ar NVD datu bāzi. Lai to izdarīt, atzīmējiet talonus, ko gribat nosūtīt uz NVD, un nospiediet pogu „Atzīmēt kā gatavus aizsūtīšanai uz NVD”:

Šajā sadaļā arī var veidot jaunu NVD talonu, spiežot pogu "Pievienot APANS talonu" vai "Pievienot ZPANS talonu", kā arī pāriet pie atskaitēm, spiežot pogu "Pāriet pie atskaitēm".
Comments