2. NVD talonu veidošana no sadaļas PACIENTS

Video (APANS talona aizpildīšanas piemērs). Nav apskatīta (komentēta) visu iespējamo talona lauku aizpildīšana, bet sniegts viens no iespējamajiem scenārijiem.

Apans aizpildits.mp4


Sadaļas SmartMedical -> Pacients meklētajā ievada pacienta personas kodu vai vārdu, uzvārdu un sameklē konkrēto pacientu. Sānu izvēlnē sekcijā "Medicīniskās formas" var izvēlēties attiecīgu sadaļu: APANS taloni vai ZPANS taloni. Klikšķinot uz sadaļas nosaukuma, tiek attēlots izvēlētā pacienta izvēlētā veida talonu saraksts, ja pacientam ir tādi ir. 
Savukārt, lai izveidotu jaunu talonu, klikšķina pogu "Pievienot talonu" vai "+" ikonu sānu izvēlnē. Atveras forma ambulatorā talona izveidei, kuru jāaizpilda. 

Diagnožu kodus laukos „Diagnozes kodi (SSK-10)” iespējams izvēlēties no NVD klasifikatora (klasifikators atveras, klikšķinot laukā klaviatūras taustiņu F4 vai ievadot "+"simbolu. Ja laukā jau ievadīta kāda daļa no diagnozes koda, notiks meklēšana pēc ievadītā koda fragmenta:

 Spiežot pogu "Saglabāt" veidosies NVD talons, bet kā ir redzams sistēma piedāvā papildus opcijas talona saglabāšanas stadijā:
 - spiežot pogu "Saglabāt talonu" - talons tiks vienkārši saglabāts NVD talonu sarakstā,
 - spiežot pogu "Saglabāt un Drukāt talonu" - talons tiks saglabāts un izdrukāts,
tai skaitā sistēmā piedāvā izvēlēties vienu no opcijām, kuru jāatzīmē ar ķeksīti:
 - pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam,
 - pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu un nedzēst pacienta datus  - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam ar tā paša pacienta aizpildītiem datiem,
pēc saglabāšanas veidot jaunu talonu, saglabājot ārstniecības personu - nozīmē, ka atzīmējot šo opciju un spiežot pogu "Saglabāt" vai "Saglabāt un Drukāt", esošais talons tiks saglabāts, logs aizvērsies un uzreiz atvērsies logs jaunam NVD talonam ar aizpildītiem ārstniecības personas datiem.

Saglabājot talonu, tas rādīsies pacienta NVD talonu sarakstā. Ja talons ir pilnīgi aizpildīts un gatavs sūtīšanai uz NVD, tad talonu sarakstā atzīmējam tos talonus, kurus gatavi aizsūtīt uz NVD un spiežam pogu "Aizsūtīt talonus uz NVD" labajā pusē.
Atvērsies logs ar to talonu sarakstu, kas tika norādīti pacienta NVD talonu sarakstā un sagatavoti nosūtīšanai uz NVD. Logu var aizvērt.

Comments