5.3. Apmaksājamie taloni

Apmaksājamo talonu saraksts atrodas sadaļā Atskaites -> NVD atskaites -> Talonu saraksti -> Apmaksājamie taloni. Šajā sarakstā nokļūt taloni, kas tika apstiprināti apmaksai no NVD puses un talona apmaksājama summa arī ir jau noteikta NVD sistēmā. Talonu sarakstā var izmantot filtru, kas ir izvietots loga augšējā daļā un atlasīt talonus pēc datumiem, nosūtītāja, izveidotāja, maksātāja, manipulāciju kodiem, grupām, diagnozēm un citiem parametriem.
Talonu sarakstā apstiprinātā summa atspoguļojas pēdējā kolonnā zem nosaukuma "Summa" un ir iezīmēta ar zaļo krāsu. Spiežot uz izvēlēto talonu atvērsies logs ar talona informāciju un summas aprēķinu. Talona augšējā daļā ir Informācija par talona statusu, apstiprināto summu no NVD puses, summas aprēķinu un prognozēto summu. Logs paredz atvērt talonu PANDA sistēma, spiežot pogu "Atvērt talonu PANDA" un atjaunot statusu, spiežot attiecīgu pogu. Tāpat ir iespēja šajā logā ievest izmaiņas talonā pēc nepieciešamības, saglabāt un aizsūtīt talonu atkārtoti uz NVD sistēmu, spiežot attiecīgas pogas loga apakšējā daļā.
Zem talona zaļā bloka ir sadaļa "Vispārīgie dati". Spiežot uz ikoniņu , atvērsies jauns informatīvs logs ar talona detalizētu informāciju. Atlasīt nepieciešamo informāciju var spiežot uz loga apakšsadaļām: Talona saturs, Metainformācija, Izmaiņu žurnāls, Finanšu dati un Informācija no NVD
Tajā pašā logā var sameklēt arī cita talona informāciju, ievadot talona numuru vai ID un spiežot pogu "Meklēt talonu". No apakšsadaļas "Informācija no NVD" arī ir iespēja atvērt talonu PANDA sistēmā un atjaunot talona statusu, spiežot attiecīgas pogas. Lai aizvērtu logu, spiežam pogu "Aizvērt logu".