5.3.1. Talonu nesakritības: manipulācijas

Gadījumā ja NVD veic manipulāciju apmaksas atgriešanu, lai atskaitēs rādītos korekti dati un atgrieztas summas bija attiecināmas un pareizām manipulācijām, ir nepieciešams veikt talonu apmaksas informācijas labošanu.

Lai atlasīt šādus talonus sistēmas sadaļā "Nesakritības" ir jāizvēlas filtrs "Manipulācijas nesakrīt".
Atverot talonu ir jāspiež uz "Talona detalizēta informācija" -> "Informācija no NVD". Ir nepieciešams informāciju mainīt, ierakstot "XXXXXXXX" vietā pareizas manipulācijas kodu vai epizodes Nr. Pēc labojuma datus nepieciešams saglabāt un aizvērt talonu.

Comments