5.4. Visi taloni

Saraksts "Visi taloni" atrodas sadaļa Atskaites -> NVD atskaites -> Talonu saraksti -> Visi taloni. Sarakstā ir iekļauti visi taloni visos statusos:
 - neapstiprinātie taloni,
 - sagatavotie taloni aizsūtīšanai uz NVD,
 - aizsūtītie taloni, kas gaida atbildi,
 - kļūdainie taloni,
 - apmaksājamie taloni: summa vēl nav saņemta,
 - apmaksājamie taloni: summa ir saņemta,
 - apmaksājamie taloni ar summu un bez tas.
Detalizēts meklēšanas lauks palīdz atlasīt tieši to talonu grupu, kas ir nepieciešama. Tas ļauj filtrēt pēc datuma, pacienta, ārsta, asistenta, maksātāja, nosūtītāja, talona statusa, manipulāciju koda, filiāles, pacienta datiem un citiem parametriem. 

Pirms talonu saraksta sarkanajā blokā parādās informācija par taloniem ar kļūdām, kuras var uzreiz izlabot un mainīt talona statusu. 

Zem šī bloka ir saraksts ar taloniem un detalizēto informāciju par visiem taloniem.
Kolonna "M" nozīmē Manipulācijas un ar "+" ir atzīmēti taloni, kas satur manipulācijas. Kolonnā "Statuss" ir redzams katra talona statuss, piemēram:
 - statuss "Gatavs aizsūtīšanai" - ir sagatavots un to var sūtīt uz NVD;
 - statuss "Kļūda no NVD" - talons, kas saņemt no NVD ar kļūdu;
 - statuss "0.00" nozīmē kā talona prognozētā summa pilnīgi sakrīt ar NVD saņemto summu un šajā gadījumā summa ir 0.00 (summas varbūt dažādas);
 - statuss "3.77" nozīmē kā talona prognozētā summa pilnīgi sakrīt ar NVD saņemto summu un šajā gadījumā summa ir 3.77 (summas varbūt dažādas);
 - statuss "Summa: 3.77 Manip.+Apr: 0.00" nozīmē ka no NVD tika saņemta informācija tikai par apmaksājamo kopsummu (summas varbūt dažādas), bet nav detalizētas informācijas - apmaksājamā summa par epizodi un atsevišķi par manipulāciju;
 - statuss "0.00" nozīmē kā prognozējama summa bija lielākā par NVD apstiprināto summu un šajā gadījumā apmaksājamā summa ir 0.00 (summas varbūt dažādas);
 - statuss "4.00" nozīmē kā prognozējama summa bija lielākā par NVD apstiprināto summu un šajā gadījumā apmaksājamā summa ir tikai 4.00 (summas varbūt dažādas);
 - statuss "2.73" nozīmē kā apmaksājamā summa ir lielāka nekā prognozētā un šajā gadījumā summa ir 2.73 (summas varbūt dažādas).
Šīs logs arī ļauj veikt papildus darbības ar esošiem taloniem, atzīmējot konkrētus ar ķeksīti saraksta kreisajā pusē:
 - atjaunot talonu statusuatzīmētie taloni ar statusu "Kļūdains" vai "Apmaksāts" tiks atjaunoti ar standarta rīkiem;
 - saņemt statusu uzreizatzīmētie taloni ar statusu "Kļūdains" vai "Apmaksāts" tiks atjaunoti uzreiz;
 - aizsūtīt atkārtoti uzreizatzīmētie taloni tiks atkārtoti nosūtīti uz NVD uzreiz;
 - masveida rediģēšana - atzīmēto talonu lauku rediģēšana: talona sērija vai numurs, diagnoze, nosūtītājs, aprūpes epizode, palīdzības veids, iestādes kods, NVD filiāle;
 - saņemt manipulācijas - atjaunot apmaksas sadalījumu pa manipulācijām atzīmētiem taloniem
 - pārvietot atzīmētus talonus pie taloniem ar statusu "Gaida aizsūtīšanu".

Piemēram, ir saņemti taloni ar statusu "Apmaksājamā summa ir 0.00", kas atšķiras no prognozējamas summas 3.77. Tādus talonus var atlasīt, atzīmēt ar ķeksīti un atjaunot to statusu vai saņemt statusu uzreiz vai aizsūtīt atkārtoti uzreiz, spiežot uz attiecīgu pogu virs saraksta.
Veicot masveida rediģēšanu, sarakstā ar ķeksīti ir jāatzīmē taloni, kas paredzēti rediģēšanai, un jānospiež poga "Masveida rediģēšana". Atvērsies jauns logs, kurā ir jāizvēlas lauki, kuru saturs ir jālabo, un jāspiež poga "Sākt rediģēšanu". Atvērsies jauns logs, kurā var izlabot nepieciešamo informāciju un saglabāt to.
Jebkuru talonu no saraksta arī var rediģēt ar standarta rīkiem, atvērot izvēlēto talonu, veicot labošanu un saglabājot talonu. 

Katrs talons satur sadaļu "Vispārīgie dati". Spiežot uz ikoniņu, atvērsies jauns informatīvs logs ar talona detalizētu informāciju. Atlasīt nepieciešamo informāciju var spiežot uz loga apakšsadaļām: Talona saturs, Metainformācija, Izmaiņu žurnāls, Finanšu dati un Informācija no NVD
Tajā pašā logā var sameklēt arī cita talona informāciju, ievadot talona numuru vai ID un spiežot pogu "Meklēt talonu". No apakšsadaļas "Informācija no NVD" arī ir iespēja atvērt talonu PANDA sistēmā un atjaunot talona statusu, spiežot attiecīgas pogas. Lai aizvērtu logu, spiežam pogu "Aizvērt logu".
Comments