3.1. Īsziņas sūtīšana vienam klientam

Nosūtīt īsziņu vienam klientam var divējādi:

1.iespēja - izveidot īsziņu manuāli: 
  • Smart Medical izvēļņu joslā klikšķina "Datu apmaiņa" un izvēlas "Klientu ziņojumu izsūtīšana (SMS)", 
  • sānu izvēlnē atver zaru Ziņojumi > Īsziņu nosūtīšana pa vienai > Izveidots manuāli
  • klikšķina "+ikonu formas "Ziņojumi pa vienam" kreisajā sānu panelī:
  • aizpilda īsziņas nosūtīšanas formu, 
    • norāda īsziņas adresātu, tālruni,
    • izveido atgādinājuma tekstu, izmantojot iepriekš izveidotu šablonu, vai
    • brīvā tekstā (ko, savukārt, var saglabāt kā jaunu šablonu, klikšķinot pogu "Veidot"):

Ja izvēlētajā šablonā ir paredzēti lauki aizpildīšanai un to saturs ir saglabāts, labajā pusē tiek attēlots īsziņas teksts ar aizpildītiem laukiem. 
Sagatavotu un saglabātu īsziņu vēlāk var labot pēc nepieciešamības vai arī  nosūtīt pacientam uzreiz, klikšķinot pogu "Saglabāt un nosūtīt ziņojumu". Pēc ziņojuma izveides/ labošanas formas aizvēršanas tiek attēlots saraksts ar visām manuāli sagatavotajām, nosūtītajām vai kāda iemesla pēc nenosūtītajām īsziņām. 
Datus sarakstā var filtrēt pēc ziņojuma izveides datuma, statusa, adresāta, tālruņa numura, ziņojuma teksta satura fragmenta.
Ja ziņojums pacientam ir nosūtīts, atverot ziņojuma ierakstu, var redzēt laiku, kad tas ir noticis:

Vienā īsziņā var būt ne vairāk kā 70 simboli. 
Ja teksts ir garāks, programma sadala tekstu vairākās īsziņās.
Lūdzu sekojiet līdzi īsziņu garuma skaitītāja informācijai sarkanā krāsā formas labajā pusē! 
Ja ievadītais ziņojuma teksts pārsniedz vienas īsziņas garums, tiks attēlots līdzīga satura informācija sarkanā krāsā par to, kāds ir kopīgais īsziņas teksta garums, un cik īsziņas tiks nosūtītas.

2. iespēja - veidojot pacienta pierakstu, aizpildīt lapiņu "Atgādinājumiformā "Labot pierakstu".
                                                                                                        
Ja pacientam izveidots pieraksts (SmartMedical > Pieraksti > Izvēlēties ārstu > ...), var nosūtīt pacientam atgādinājumu par šo pierakstu pie ārsta. Lai to izdarītu, atver formas "Labot pierakstu" lapiņu "Atgādinājumi".
Apakšsadaļā "Atgādinājumi" ir iespēja norādīt īsziņas nosūtīšanas datumu un laiku, izvēlēties atgādinājuma tipu "Īsziņa uz mobilo tālruni", izmantot sagatavotus ziņojuma teksta šablonus vai uzrakstīt jaunu atgādinājuma tekstu un saglabāt īsziņu. Programma nosūtīs klientam īsziņu norādītajā datumā un laikā. 

Comments