Laboratorija (Klients)

Izvēlnē "SmartMedicalklikšķinot Plugin::Laboratorija (Klients)
kreisās puses panelī pieejama izvēlne ar vairākās sekcijās apkopotām iespējām:
  • sagatavot jaunu nosūtījumu, 
  • apskatīt jau izveidotos nosūtījumus (dažādos statusos),
  • konfigurēt iestatījumus, tai skaitā: izvēlēties lietotājsaskarni nosūtījuma izveidošanai,
  • konfigurēt nosūtījuma izdrukā iekļauto saturu,
  • nosūtīt datus uz laboratoriju,
  • sagatavot atskaites.

Atbilstoši izvēlētajam iestatījumam izkrītošajā sarakstā "Nosūtījuma forma", lietotāja saskarne, pieejamā funkcionalitāte un darbību secība, sagatavojot nosūtījumu, var būt atšķirīga. Izvēloties jauno nosūtījuma formu, ir iespējams nosūtījumu sasaistīt ar pacienta stacionāra karti vai dienas stacionāra karti, tāpēc iesakām izmantot šo saskarni, ja paredzat veidot nosūtījumus pacientiem, kas ārstējas stacionārā.
Ja vispārīgie iestatījumi izmainīti, lai tie būtu spēkā, nepieciešams nospiest klaviatūras taustiņu F5!

Darbību secība, izmantojot noklusēto nosūtījuma formu - nosūtījuma sagatavošanu pa soļiem, izmantojot vedni.
Veidojot jaunu nosūtījumu, pirmajā solī nepieciešams izvēlēties laboratoriju uz kuru nepieciešams nosūtīt pacienta informāciju.

Tad pievienojam pacienta informāciju (sadaļa papildināta ar iespēju pievienot pacienta asinsspiedienu un svaru).

Pievienojam nepieciešamos izmeklējumus, nosūtījuma derīguma termiņu un iemeslu.
Informāciju par nosūtītāju, diagnozi un materiālu pievienojam 4.solī.

Pēdējā solī pievienojam informāciju par apmaksu un arī atzīmējam, kurus izmeklējumus apmaksā NVD.

Kad visa informācija par nosūtījumu ir ievadīta, tad ir iespējams izveidot rēķinu, nosūtīt uz laboratorijas sistēmu (šī iespēja darbojas tikai ar noteiktām laboratorijas sistēmām) vai izdrukāt un izsniegt pacientam.

Izdrukas piemērs:

Comments