1. Pacienta zobārstniecības ambulatorā karte

Lai atvērtu pacienta zobārstniecības ambulatoro karti, sadaļā SmartMedical > Pacients jāizvēlas pacients un spiežot SmartMedical > Stomatoloģija jāizvēlas sadaļa "Ambulatorā karte". Jaunatvērtajā logā ir apakšsadaļas - Saturs, Ārstēšanas plāni un Ārstēšana.
Ambulatorās kartes saturā ievadam zobārstneicības pacienta ambulatoras kartes numuru, medicīnisko informāciju par pacientu, kopējo informāciju par pacienta zobu stāvokli un zobu tīrīšanu (cik regulāri, kādi papildus līdzekļi ir izmantoti). Pēc pogas „Saglabāt” vai „Saglabāt un drukāt” nospiešanas „Zobārstniecības pacienta ambulatorā karte” būs izveidota.

Pie ambulatorās kartes ir pievienoti visi ārstēšanas plāni, kurus var redzēt apakšadaļas "Ārstēšanas plāni" sarakstā. Klikšķinot uz vienu no saraksta, atvērsies izvēlētais ārstēšanas plāns.
Apakšsadaļā "Ārstēšana" ir saraksts ar paveiktām ārstēšanas manipulācijām. Klikšķinot uz vienu no saraksta, atvērsies izvēlētais ārstēšanas plāns.

Lai atvērtu cita pacienta zobārstniecības ambulatoro karti, loga augšdaļā, dzeltenā laukā ir jānospiež poga "Mainīt pacientu"
Comments