Stomatoloģijas produktu uzskaite

Sadaļā "SmartMedical > Stomatoloģija" ir jauna iespēja - uzskaitīt izlietotus stomatoloģijas produktus, pievienot tos pacienta rēķinam un veidot atskaiti par izlietotiem produktiem.
Sadaļas sānu izvēlnē ir divas jaunas apakšsadaļas: stomatoloģijas produktu klasifikatori un atskaite:
Sadaļā "Klasifikatori" tiek veidots saraksts ar stomatoloģijas produktiem: norādot produktu, tā tipu un parametrus.  Iepriekš noteiktie produkti un to parametri sarakstā: implants (garums un diametrs), dzīšanas skrūve (garums, diametrs un artikula Nr.), biomateriāli (tilpums/svars un izmērs) un membrāna (izmērs). Papildināt sarakstu var sadaļā "Produktu tipu dati":
Sadaļas sānu izvēlnē ir opcijas: 

- pievienot produktu

 - dzēst produktu, iepriekš atzīmējot to ar ķeksīti sarakstā


- atjaunot produktu sarakstu


- konfigurēt produktu saraksta izskatu:
- eksportēt sarakstu uz Excel failu


- drukāt sarakstu


Spiežot pogu "Pievienot produktu" , atvērsies logs, kura var norādīt jauna produkta parametrus:
Atkarībā no izvēlēta produkta, ir jāievada pārējie parametri:


Pakalpojumu īpašās atzīmes
Ar ieslēgto iestatījumu "Pievienot Produktu informāciju"  pakalpojumam ir iespējams noteikt tipus sadaļā "Sistēmas konfigurācija > Pakalpojumi un cenas" Pakalpojumu un cenu modulī:
        • Implants (ZI)
        • Dzīšanas skrūve (ZW)
        • Biomateriāls (ZB)
        • Membrāna (ZM)


Stomatoloģijas produkta informācijas pievienošana rēķina izveides laikā
Ar ieslēgto iestatījumu un norādītiem pakalpojumu īpašām atzīmēm, pacienta rēķinā iespējams ievadīt informāciju par izlietotiem stomatoloģijas produktiem. 
Izvēloties produktu, sistēma pieprasa informāciju par izlietotu stomatoloģijas produktu un zobu, kura ārstēšanai tika izlietoti stomatoloģijas produkti:
Norādot produkta tipu, sistēma pieprasa informāciju par produkta parametriem saskaņā ar iepriekš noteikto definējumu:
Pēc informācijas apstiprināšanas pacienta rēķinā parādās produkts ar attiecīgo ierakstu:
Detalizētu informāciju par pozīciju rēķinā var apskatīt, spiežot uz tās:


Izlietoto stomatoloģijas produktu atskaite
Sadaļā "SmartMedical > Stomatoloģija" atrodas apakšsadaļa "Produktu atskaites", kurā tiek apvienota informācija par izlietotiem stomatoloģijas produktiem. Kopsavilkuma atskaite satur informāciju par ārstu, produktu tipiem, produktu nosaukumiem un arī produktu izlietotu daudzumu. Veidot atskaiti var, norādot vēlamos parametrus: laika periodu, produktu, pacientu un ārstu. Pēc noklusējuma sistēma parāda pilnu atskaiti par esošo dienu.

Detalizēta atskaite satur detalizētu informāciju par izlietoto stomatoloģijas produktu, datumu, pacientu, zoba numuru un pozīcijas apmaksas statusu. Atskaiti var veidot, norādot parametrus: laika periodu, produktu, pacientu un ārstu. Pēc noklusējuma sistēma parāda atskaiti par esošo dienu.
Spiežot uz pozīciju atskaitē, var apskatīt detalizētu informāciju par produkta pamatdatiem, produkta cenu, pacientu, ārstu un apmaksas informāciju:

Spiežot pogu "Izmainīt" var ieviest izmaiņas informācijā par produktu:
Citas opcijas pozīcijas informatīvajā logā: izdrukāt apmaksas informāciju, eksportēt uz Excel failu, saglabāt ieviestas izmaiņas (ja tādas bija), pārrēķināt apmaksas statusu vai dzēst rēķinu.

Comments