Sākums‎ > ‎

Stacionāra modulis

Stacionāra modulis paredz iespējas:
 1. Konfigurēt moduli, izveidojot/izvēloties atbilstošus 
  • iestatījumus iestādei, nodaļām, ārstiem, stacionāra kartēm, rēķiniem, SPANS taloniem, 
  • lietotāju grupas, kam  būs iespējas veikt noteiktas darbības sistēmā u. c.
 2. Papildināt klasifikatoru vērtības
 3. Reģistrēt jaunu epizodi, labot epizodes datus,
 4. Iestatīt pacientam observācijas statusu,
 5. Uzņemt pacientu stacionārā vai atteikt pacientam uzņemšanu,
 6. Ja pacients tiek uzņemts, izveidot stacionāra karti, kurā norāda:
  • ārstējošo ārstu,
  • informāciju par pacientu, viņa kustību slimnīcā, veiktajiem izmeklējumiem, operācijām utml.
 7. Sagatavot pacienta dokumentus un speciālas izdrukas ar pacienta datiem: 
 8. Stacionāra kartes turpinājumi.
 9. Pēc pacienta izrakstīšanas iespējams izveidot un validēt SPANS talonu, veidot SPANS talonu pakas augšupielādei VM NVD VIS sistēmā.
 10. Pēc SPANS talonu apmaksas informācijas saņemšanas NVD VIS, to iespējams importēt SMART Medical sistēmā, lai nodrošinātu finanšu datus par NVD apmaksātajām manipulācijām.
 11. Iespējams analizēt ārstu paveikto darbu lietotāja norādītajā atskaites periodā - gan par NVD, gan par maksas pakalpojumiem, izmantojot Ārstu atskaiti.
 12. Automātiski tiek izveidots uzņemšanas žurnāls, veikta katra pacienta gultasdienu uzskaite, kā arī precīza (līdz minūtēm) stacionārā pavadītā laika uzskaite.
 13. Pieejami vairāki saraksti un atlases iespējas tajos, kas ļauj apkopot informāciju par noteiktā statusā esošiem pacientiem, pielietojot katram gadījumam  atbilstošu atlases kritēriju, kā arī observācijas, apdrošināšanas, SPANS talonu u.c. atskaites. Atskaišu datus iespējams eksportēt excel formātā to padziļinātai analīzei un apstrādei.
Lai uzsāktu darbu ar Stacionāra moduli, izvēlas iespēju Stacionārs-Slimnīca pirmajā (Smart Medical) izvēlnē: