Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Atskaites

Iespējams iegūt informāciju par pacientiem, izmantojot sadaļas, kas atbilst katram iespējamajam pacienta statusam:
  • Uzņemšanas nodaļā atrodošos pacientu sarakstu var aplūkot un papildus datu atlasi veikt, izvēloties "Aprūpe uzņemšanas nodaļā",
  • Par pacientiem, kas tiek ārstēti, informāciju var iegūt sadaļā "Ārstēšana stacionārā",
  • Par pacientiem, kam iestatīts statuss "Izrakstīts no stacionāra", informācijas atrodama sadaļā "Izrakstītie pacienti",
  • Par pacientiem, kam uzņemšana atteikta, informācija iegūstama sadaļā "Uzņemšanas atteikumi".
Sadaļās "Aprūpe uzņemšanas nodaļā" un "Uzņemšanas atteikumi", klikšķinot uz konkrēta ieraksta, tiek atvērta konkrētā pacienta epizode,
bet sadaļās "Ārstēšana stacionārā", "Izrakstītie pacienti", klikšķinot uz konkrēta ieraksta, tiek atvērta konkrētā pacienta stacionāra karte.
Savukārt,  sadaļā "Uzņemšanas žurnāls" tiek attēlots visu stacionāra pacientu saraksts - informācija gan par uzņemšanu, gan uzņemšanas atteikumiem, bet, klikšķinot uz izvēlēta ieraksta, informācija netiek detalizēta. Uzņemtajiem pacientiem tiek attēlota informācija, kurā nodaļā pacients uzņemts.
Klikšķinot "Pacienta epizodes", tiek attēlots saraksts - informācija gan par uzņemšanu, gan uzņemšanas atteikumiem, bet, klikšķinot uz izvēlēta ieraksta, informācija tiek detalizēta. Šajā sarakstā ir vairāk informācijas par pacienta ierašanās veidu stacionārā. Epizodes pēc noklusētā tiek attēlotas to izveidošanas secībā (pēc identifikatora).

Vairāk dažādu atlases iespēju lietotājam ir pieejamas atskaitē "Pacienti observācijā". To var izmantot ne tikai observācija statusa atsekošanai, bet arī , lai atlasītu datus par:
  • noteiktām pacientu grupām (izvēle no klasifikatora), 
  • pacientiem noteiktā vecumā un/vai 
  • noteikta dzimuma pacientiem, 
  • noteiktu nosūtīšanas diagnozi,
  • pacientiem, kas noteiktā veidā nogādāti/ieradušies stacionārā,
  • kas lietotāju interesējošā laika posmā uzņemti un/vai izrakstīti no stacionāra. 
Atskaite atrodama sānu izvēlnes zarā "Atskaites".
Lai šajā atskaitē atlasītu datus par pacientiem, kam uzņemšanas nodaļā bijis observācijas statuss, jāizmanto meklēšana pēc pacienta grupas un statusa. Piemēram, lai atlasītu datus par pacientiem, kas bijuši observācijā, bet stacionārā nav uzņemti, veic meklēšanu pēc statusa "Atteikt" un grupas "OG":
Līdzīgi var atlasīt datus par pacientiem, kas bijuši observācijā un tikuši uzņemti.

Par pacientiem, kam apdrošinātājs konkrētajā pārskata periodā apmaksājis stacionārā sniegtos pakalpojumus, informācija atrodama sānu izvēlnes zara "Atskaites" atskaitē "Apdrošināšanas atskaite":
Katram pacientam tiek attēloti tik ierakstu, cik dažādus pakalpojumus kompensējis apdrošinātājs. Ieraksts satur informāciju par apdrošinātāju, polisi, hospitalizācijas periodu un tā ilgumu, diagnozi, pakalpojuma kodu un daudzumu, apdrošinātāja segto summu un summu, ko maksā pacients, ja apdrošinātājs nekompensē pilnu summu.

Katrā ierakstā tiek attēloti arī pacienta personas dati un stacionāra kartes numurs.

Atskaite "APANS un stacionāra konflikti" sniedz informāciju par ambulatorās un stacionārās aprūpes epizodēm pacientiem, kam pārklājas ambulatorās epizodes un stacionāra kartes periodi:
Tiek attēloti arī dati par pacientu, stacionāra karti, stacionāra nodaļu, hipersaite uz APANS talonu, kura epizode ir konfliktā ar stacionāra karti.
Šādā situācijā, iespējams, pieļauta kļūda, reģistrējot datus stacionāra epizodē, kartē vai APANS talonā, vai arī pacients ieradies uz ambulatoru konsultāciju, atrodoties stacionārā, kas ir pretrunā ar NVD VIS apmaksas nosacījumiem.

Atskaitē "SPANS taloni" iespējams iegūt informāciju par izveidotajiem SPANS taloniem. 
Tiek attēloti arī dati par pacientu, viņa uzņemšanu un izrakstīšanu, talona numurs un izveidošanas laiks, kā arī apmaksas informācija no NVD VIS sistēmas un/vai pacienta rēķina.
Comments