Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Epizodes izveidošana un rediģēšana

Lai izveidotu jaunu epizodi, klikšķina pirmo Stacionāra moduļa izvēlni:
Atveras forma, kurā jāveic pacienta izvēle - jāizvēlas atlases parametrs formas augšējā sekcijā "Pacienta meklēšana" un jāklikšķina poga "Meklēt pacientu":
Ja pacients pēc uzdotajiem atlases kritērijiem netiek atrasts, sekcijā "Pacientu meklēšanas rezultāts" tiek attēlots sārtas krāsas panelis ar pogu "Pievienot jaunu pacientu" tā pievienošanai.
Klikšķinot pogu, tiek atvērta forma, kurā iespējams meklēt pacientu - NVD VIS (oranžas krāsas) vai e-veselības sistēmā (zilas krāsas) poga ar lupas simbolu:

Ja pacients netiek atrasts arī valsts informācijas sistēmās, 

veic pacienta pievienošanu (datu ievadi) manuāli, ņemot vērā pacienta statusu (Latvijas rezidents, ārzemnieks, jaundzimušais (līdz 21 dienai)).
Ja pacienta dati tiek atrasti valsts nozīmes reģistros, pacienta karte tiek aizpildīta ar saņemto informāciju (lapiņās Pamatinformācija un NVD informācija).
Ja nepieciešams, pacienta kartes informāciju papildina. 
Piemēram,  lapiņā NVD informācija pievieno informāciju par pacienta grupām - gadījumam, ja ārstniecības iestādes rēķina izdrukā paredzēts attēlot informāciju par pacienta piederību no apmaksas atbrīvotajai pacientu grupai (rēķina šablonā paredzēti atbilstoši lauki):
Saglabā pacienta datus, klikšķinot pogu "Saglabāt pacienta datus".
Pacienta kartes lapiņā Pamatinformācija labajā pusē pievieno informāciju par pacienta identifikācijas dokumentu, apdrošināšanas polisi, papildinformāciju par darbavietu, piezīmes, ja nepieciešams.

SVARĪGI
  1. Ja informācija par pacienta polisi vai citiem dokumentiem būs ievadīta pacienta kartē, tā būs pieejama citās (nākamajās) pacienta epizodēs un atkārtoti nebūs jāievada. Šāda tipa informācija no pacienta kartes tiek pārnesta uz stacionāra karti vienreiz - stacionāra kartes izveidošanas brīdī. 
  2. Ja nepieciešams, šo informāciju koriģē atbilstošajā epizodes sekcijā, piemēram, informāciju par polisi koriģē sekcijā "Maksātāja dati". Epizodē veiktās korekcijas (attiecībā uz apdrošinātāju) netiks pārnestas uz pacienta karti. Veidojot šim pašam pacientam jaunu epizodi, informācija tiks iegūta no pacienta kartes. Tāpēc, veidojot jaunu epizodi, lietderīgi pārliecināties, ka pacienta kartē ir aktuālākā informācija par pacientu. Ja tā nav, ieteicams informācijas aktualizāciju veikt pacienta kartē un tikai tad veidot jaunu epizodi.
  3. Epizodes formā jāaizpilda informācija, kas nepieciešama pacienta medicīniskās kartes, APANS vai SPANS talonu izveidošanai, atskaišu par stacionāra darbu sagatavošanai.
  4. Laukos, kuru aizpildīšanai iespējama vērtību izvēle no klasifikatoriem (lupas simbols), jāizmanto šī iespēja, lai izslēgtu kļūdas iespējamību:
Piemēram, ārsta nosūtītāja izvēle jāveic, klikšķinot uz atbilstoša ieraksta ārstu klasifikatorā (vispirms iespējams veikt ārsta meklēšanu pēc ārsta personas koda,  vārda vai uzvārda fragmenta).

Aizpilda lauku "Nogādāts stacionārā", izvēloties vērtību no klasifikatora "Nogādāts stacionārā"
Ja pacients stacionārā iestājas neatliekami, epizodes formā tiek attēloti papildus lauki, lai norādītu, cik stundas pēc saslimšanas sākuma un kādā veidā pacients ieradies stacionārā :
Laukā "Maksātājs"
  • Bērniem līdz 18 gadu vecumam, kas ir rezidenti, kā maksātāju norāda Valsts
  • Pieaugušiem pacientiem maksātājs var būt atšķirīgs, ja pacients ieradies plānveida pakalpojumu vai neatliekamās palīdzības saņemšanai, vai viņam ir vai nav derīga veselības apdrošināšanas polise utml.
Ja pacients ir ārzemnieks, jāzina, kā pareizi aizpildīt informāciju par pacientu (sekcija Informācija par ārzemnieku) un, ko norādīt kā maksātāju. Ārzemnieka ATVK kodu var norādīt kā nezināmu, ievadot '00000'.
Jāzina, vai pacientam ir EVAK karte un, kura institūcija to izsniegusi. Jānorāda, vai pacients uzrādījis EVAK karti, tās aizvietojošo sertifikātu vai citu medicīnisko dokumentu, gadījumā, ja pacients vēlas saņemt apmaksātus pakalpojumus. Noteikti jānorāda informācija visos 5 laukos, kas raksturo dokumentu, tai skaitā, jānorāda iestādes kods, kas izsniedza karti (no EVAK kartes datiem):
Šāda dokumenta uzrādīšanas gadījumā izkrītošajā sarakstā "Maksātājs", kā maksātāju norāda "Valsts"
Ja pacientam šāda dokumenta nav, kā maksātājs jānorāda "Pacients" (attiecas arī uz gadījumiem, kad pacientam ir spēkā esoša apdrošināšanas polise, kas izsniegta citā valstī).
Ir īpašas pacientu grupas, kas attiecas uz atsevišķu ārvalstu (piemēram, Ukrainas) pilsoņiem. Šādos gadījumos pacienta kartē noteikti jānorāda pacienta piederība šai pacientu grupai (lai NVD apmaksātu šāda pacienta ārstēšanu).
Neskaidrību gadījumā vairāk informācijas par pacientu ārzemnieku datu pareizu ievadi var atrast VM NVD mājas lapā vai, sazinoties ar NVD.

Epizodei iespējams pievienot informāciju par pacientam sniegtajiem pakalpojumiem:
NVD apmaksātus vai maksas pakalpojumus pievieno epizodes lapiņā "Pakalpojumi".
Šim nolūkam jāiestata viena no 2 vērtībām izkrītošajā sarakstā "Pak. veids". Noklusētā vērtība ir "NVD".

Manipulāciju kodu meklēšanu veic no klasifikatora, klikšķinot uz jautājuma zīmes. Tiek atvērta pakalpojuma izvēles forma. Izvēloties ierakstu, pakalpojuma kods un nosaukums tiek attēloti lapiņā "Pakalpojumi". Ja nepieciešams, koriģē skaitu un izpildītāju. Informāciju saglabā.
Ja pacients tiks uzņemts, šajā lapiņā ievadītās manipulācijas tiks attēlotas atbilstoši - stacionāra kartes lapiņās "Citas manipulācijas" vai "Maksas pakalpojumi".
Ja pacients netiks uzņemts, šajā lapiņā ievadītās maksas manipulācijas tiks attēlotas pacientam sagatavotajā rēķinā (Norēķinu modulī sadaļā "Sagatavotie  rēķini" - rēķins tiks izveidots pēc radiopogas "Atteikt uzņemšanai stacionārā" izvēles, atteikuma datuma un iemesla norādīšanas un saglabāšanas). 
Ja pacientu stacionārā neuzņem, Pakalpojumu lapiņā ievadītās NVD apmaksātās manipulācijas tiek attēlotas pacientam automātiski izveidotajos APANS talonos, kurus var atvērt, klikšķinot uz to saitēm epizodes pakalpojumu lapiņā (virs pakalpojumu saraksta). Tiek izveidoti APANS taloni katram ārstam, kas pacientam atrodoties uzņemšanas nodaļā, veicis kādu manipulāciju.
Ja uzņemšanas nodaļā pacientam nav veikta neviena manipulācija, tiek izveidots APANS talons bez manipulācijām. Kā ārsts šādā talonā tiek attēlots stacionāra uzņemšanas nodaļas ārsts, kas norādīts stacionāra iestatījumos. Comments