Sākums‎ > ‎Stacionāra modulis‎ > ‎

Gultasdienu uzskaite

Gultasdienu uzskaitē tiek izmantots aprēķina modelis, kurā pirmā un pēdējā stacionārā pavadītā diena tiek uzskaitīta kā viena gultasdiena. Šī informācija tiek attēlota pacienta rēķinā, uzņemšanas žurnālā, ārstēšanā atrodošos pacientu sarakstā, izrakstīto pacientu sarakstā. Ja pacienta gultasdienu skaits ir mazāks par 1,  tas tiek attēlots sarkanā krāsā, lai pievērstu uzmanību pacientiem, kas stacionārā uzņemti nesen.
Pacienta stacionāra kartes augšdaļā tiek attēlots precīzs stacionārā pavadītais laiks (ar precizitāti līdz stundai). 

Svarīgi: Veidojot rēķinu, jāņem vērā pacienta stacionārā pavadīto laiku, kas tiek attēlots rēķina formā (ar precizitāti līdz gultasdienām).

Comments